Contrasten, Vrijheid, Animal Farm

Alles in verleden en toekomst was/ is  in Gods plan besloten. Naar Hindoe opvatting is God geen strafrechter maar wordt de mens gestraft door de  algemeen aanvaarde Karma-wet. Oorzaak en gevolg. En beloning naar daden en zondige gedachten (evil mind).  Het totaal der Universas berust op enkele polariteiten en vibraties. God schiep bewust contrasten en soorten of het rassen zijn met verschillende kenmerken,  reptielen, planten dieren.  God kon ook 1 (een) ras scheppen bijv. gemengd of een dogla ras.  Maar duidelijk is dat  God dàt niet wilde, want de mens zou zich spiritueel niet kunnen ontwikkelen in de kringloop des levens,  geloven Hindoes. Anno heden kan geen medicus / psycholoog niet heen om  de grondslag van reïncarnatie. God dienen vanuit Aarde kan,  als lichaam en ziel samen zijn. In de Hemel bij God is de Ziel in ruste voor herstel/ bezinning en niet om God  daar te dienen. Onthoudt wel dat Niet allen die sterven maar steeds Gods naam hebben geroepen  (net als een papegaai) of bijv.  met groot christelijk kruis hangend om de nek, maar hatelijke of leugen of misdaad- karma hebben, zullen God niet eens enkele seconden of minuten mogen zien. Zelfs de valse dominee, apostels, moulvi of pandits, en zovele schijnheilige, helende, ” gelukbrengende” astrologen uit India, niet. Deze oplichters  maken misbruik van geloof van zwakker wordende belaste Surinaamse mens en zouden met hun praktijken God overbodig willen maken, om het vele geld op te strijken. Zien van God is niet vanzelfsprekend  na overlijden maar enkel bij genade Gods aan de deugdzame  devotionele mens, leert ons een der Hindoe-bijbels de Bhagvad Gita  God is verheven boven alles en alle universas en  zijn almacht is niet te bevatten. God zal door Hem gemaakte Karmawet nimmer ter zijde leggen voor wie dan ook.

Daar waar onvrede, leugen, haatzaaierij geweld laat staan bloedvergieten heerst, zal God niet nadrukkelijk aanwezig zijn. Zelfs een Land kan onder slechte Karma gebukt gaan. God is slechts in allergrootste stilte te ervaren. Ieder mens kan dat proberen. Is deugdzaam leven en samenleven zonder diepliggende frustraties met jezelf of met anderen,  niet mogelijk?  We vereren / aanbidden God en geen geesten die blijkbaar in de laagste hemel rusteloos ronddwalen. Zware zondaars wacht de hel ergens op Aarde.

Willen we de Bromki Dyari van Suriname in geuren en kleuren behouden of een Animal Farm ervan maken na 46 jaar Onafhankelijkheid ? Velen voor wie allerlei rechten claimen hoge prioriteit is ,maar plichten verzaakt of onwil. Animal Farm is Dierenwereld van mensen met eigenschappen van o.a. reptielen kakkerlakken, koeparies, ratten, krokodillen  pingo’s,  kiskissies, wolven en duivelsaanbidders? Animal Farm waarin oerwoud-wetten, haatzaaiende tweedracht en disharmonie gelden? Welke gevaarlijke signalen zenden we uit aan vooral de jeugdigen / jonge volk die de impact van de machtswellust niet kunnen inzien en met haat vergiftigd worden? Hoe gaan we de maatschappij heropvoeden en herinrichten naar  gezonde ontwikkeling die niet kan zonder vrede/ harmonie recht, plicht en rechtvaardigheid?  Rechtvaardigheid is Niet in gelijkheid of evenredigheid   gelegen. Zo kan een vader of moeder in een testament  een verdeling kiezen en bepalen die past bij daad en waarde van de erfgenaam. Moet een  alsmaar klagende luilak of koepari-achtige erfgenaam die de vinger steeds naar de andere wijst, evenveel toebedeeld krijgen als de andere die harder eerlijker werkt  en dienstbaarder is? Waarheid,  Gerechtigheid  en vreedzaamheid maken waarlijk vrij. Waarvoor kiezen we? Vasthoudend rechtvaardig bestuur ! Wie is daar tegen?

Op de Dag van de Marrons op 10 oktober werd het begrip “Strijd ” in vele felicitatie boodschappen gebruikt. De strijd uit  de marronage -politiek  zou nu nog voortduren al is het slavernijverleden al zo lang voorbij.  Sommigen misbruiken het slavernijverleden flink  om zich in slachtofferrol te hullen. Waarom anno heden strijd leveren en niet kiezen voor rede/ dialoog  binnen de democratie om  in vrijheid aan hun ontwikkeling te werken? (mag de Hindostani gemeenschap ook in vrijheid aan hun ontwikkeling werken of moet men aan het leibandje  en beperkende dictaten van anderen? Dat is de basis van de 70 jaren raciale politiek in de Guyana’s en Trinidad.)  In het nieuwe Suriname zou er geen plaats  meer moeten zijn voor chanterende of bedreigende marronpolitiek. 

Vicepresident Brunswijk verklaarde  alleen voor de belangen van zwarte bevolking te zullen opkomen.

In Suriname heerst er sinds deze regering aan de macht is, heel veel vrijheid voor het volk. Zelfs vrijheid kent beperkingen. Anders blijven we bij herhaling vandalistische  toestanden meemaken. Horen berovingen en vernielingen erbij? Moeten we jeugdbeleid dan aanpassen en meer voelbalvelden en sporthallen schenken? Nee ! Herhalingen zullen komen als niet goed corrigerend en of afstraffend wordt ingegrepen.

Ook zullen de rechterlijke macht  en regering  zeer ernstig moeten overwegen zwaardere straffen toe te passen waaronder lijfstraffen, amputatie van een hand of arm en zware taakstraffen, (trenzen handmatig graven en rotsblokken handmatig afbreken). Publiceer de etniciteit van de daders. Niet vergeten moet worden dat de slachtoffers enorme trauma’s jarenlang overhouden van gewelddadige berovingen en verkrachtingen op de koop toe. De rest van het volk heeft recht op goede bescherming waarbij het belang van de misdadigers ondergeschikt behoort te zijn. Jammer dat we de vicepresident, de minister Amoksi en de chef politie eraan moeten herinneren. Anders gaan we het niet redden in Suriname, het gaat erger worden op termijn! Zullen sommige politieke toppers w.o. van frambo en aantal journalisten zich liever daarover druk maken dan over etnische balans en over nepotisme (dat niet eens lijdend is en het ontwikkelingsconcept van het land niet zal bedreigen zoals corruptie, drugshandel, wapenhandel en goudroof, goud wegsmokkel? Moeten we  ons laten blindstaren door antidemocraten en racisten op nepotisme een  politiek wapen, of over herstel  van dienstbaarheid en  integriteit/  betrouwbaarheid van een groot deel van de Politie?  Het zijn vooral deze zaken uit de gemeenschap die snel correcties behoeven, zonder kool en geit te sparen op weg naar een beter en veiliger Suriname !

Baal Bahadoer

error: Kopiëren mag niet!