NH-minister Abiamofo: “Verlaging stroomtarief kan alleen via verhoging subsidie”

Verlaging van de nieuw verhoogde stroomtarieven zal alleen mogelijk zijn indien de regering de huidige subsidie van SRD 500 miljoen verhoogd. Aan de verschillende componenten van de energie kostprijs zal niet veel veranderd kunnen worden, omdat die gebaseerd zijn op werkelijke kosten.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) deelde donderdag het parlement mee, dat het absoluut niet waar is dat Staatsolie de EBS overvraagd voor stroomleveringen vanuit Afobaka en levering van Heavy Fuel Oil, HFO. Assembleeleden die dat hebben beweerd maken volgens de minister verkeerde verwijzingen naar rapporten. Met een ietwat spottende ondertoon wilde hij van het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar  gaarne vernemen waar op de wereldmarkt HFO brandstof voor de prijs van US$ 45 per barrel kan worden betrokken. “Dat zou een significante daling van de stroomtarieven betekenen”, merkte hij op.

Verkeerde verwijzingen

De minister ging donderdagmiddag in op vragen en opmerkingen van Assembleeleden over de hoge stroomtarieven. Vooral de leden Asis Gajadien (VHP) en Rabin Parmessar (NDP) uitten ernstige kritiek op de hoogte van de kostprijs van EBS, op basis waarvan de nieuw verhoogde stroomtarieven zijn berekend.

Gajadien voerde namelijk aan, dat de prijs van energie die vanuit Afobaka wordt getrokken rond US$ 0,00819 per Kwh moet kosten, in plaats van US$ 0,0197 die Staatsolie de EBS in rekening brengt. Gajadien zei daarbij dat terwijl de exploitatiekosten van de Afobaka dam US$ 9 miljoen kost, Staatsolie een bedrag van US$ 21 miljoen aan inkomsten verwacht. Minister Abiamofo zei niet te weten hoe het lid aan het bedrag van US$ 21 miljoen is gekomen. Het due diligence rapport waarnaar wordt verwezen is volgens Abiamofo opgemaakt voordat de Afobaka dam werd overgenomen van de Alcoa. Na de overname heeft Staatsolie de Afobaka dam opnieuw laten ijken, en daarbij is men gekomen op een bedrag van rond de US$ 15,7 miljoen voor de bedrijfsoperaties Volgens de bewindsman is niet gekozen om te werken met een krappe begroting, maar zijn zaken zoals veiligheid, verzekeringen, de leeftijd van de dam en onvoorziene kosten meegenomen. Voor wat betreft het laatste zei hij dat Staatsolie thans een investering moet doen van ruim US$ 4,5 miljoen om twee hoofdgeneratoren te repareren.

HFO 

Over de prijs van US$ 45 per barrel van HFO toonde de minister middels gangbare  wereldmarktprijzen aan dat deze prijs nergens te vinden is. Zelfs HFO met een zware zwavelgehalte van 3% ligt rond de US$ 70 per barrel. Voor de centrale aan de Saramaccastraat maakt EBS gebruik van HFO met een zwavelgehalte van 0,7% uit milieu overwegingen. De EBS-centrale ligt namelijk midden in de stad.

Over de exploitatiekosten van de Energie Autoriteit Suriname, welke is meegenomen in de kostprijsberekening van EBS, zei de minister dat de Energiewet van 2016 helemaal daarin voorziet. Op de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn middelen begroot voor de EAS, zoals de wet voorschrijft. Maar, in hetzelfde artikel in de wet waar naar verwezen wordt is ook erin voorzien dat andere middelen van de EAS in de kostprijs van de EBS mogen worden opgenomen.

Abiamofo zei, dat bij de vaststelling van de nieuwe stroomtarieven de regering heeft getracht deze zo laag mogelijk voor de samenleving te houden, en daarbij een bedrag van SRD 500 miljoen beschikbaar te houden voor subsidie. Aan de methodologie van de kostprijsberekening alsmede aan de diverse kostencomponenten kunnen niet veel meer gesleuteld worden om de stroomtarieven omlaag te krijgen. “De enige manier om dat te kunnen doen op dit moment is dat de regering het beschikbare bedrag van SRD 500 miljoen verhoogd. En dat besluit is des regering”, aldus minister Abiamofo. 

SS   

error: Kopiëren mag niet!