Telesur verkeert in zwaar weer – Prijsaanpassingen lijken overmijdelijk

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, vervult een cruciale rol zowel nationaal en internationaal. Dit door de dienstverlening bij zowel mobiel- en nationaal bellen als internet. Diensten die in elke sector, organisatie en huishouden een noodzakelijkheid zijn. De financieel economische crisis waar wij ons als natie in bevinden en de effecten van de Covid-19 pandemie hebben een negatieve impact gehad op Telesur, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Na afstemming met de overheid heeft Telesur altijd het belang van de samenleving vooropgesteld, waarbij prijsaanpassingen nooit een gelijke tred hebben gehad met de commerciële koersontwikkelingen. Sinds het begin van de financiële crisis en de Covid-19 pandemie in 2020 heeft Telesur haar diensten aangeboden tegen een koers van SRD 7, terwijl marktkoers reeds rond de SRD 15,50 was. Bij de unificatie van de koers in september 2020 naar 14,29 heeft Telesur haar commerciële koers aangepast van SRD 7 naar SRD 12,50 terwijl marktkoers rond SRD 18,20 was.

Doordat Telesur de samenleving tegemoet is gekomen met lagere commerciële prijzen heeft het bedrijf grote verliezen geleden in 2020. Het koersverlies heeft onder andere het bedrijfsresultaat in 2020 teniet gedaan waarbij het bedrijf nettoresultaat boekte van negatief US$ 43 miljoen vanwege het feit dat de commerciële koers van het bedrijf niet tijdig was aangepast.

Medio dit jaar werd de unificatiekoers losgelaten en er kwam een vrije marktkoers van SRD 21, deze stap heeft zeer ernstige risico’s met zich meegebracht voor Telesur. In boekjaar 2020 heeft Telesur een verlies geleden van US$ 43 miljoen, waardoor het eigen vermogen met 24% is afgenomen.

Het jaar 2021 is een uitdagend jaar voor Telesur daar het met een commerciële koers van SRD 12,50 moet opereren waarbij de vrije marktkoers SRD 21 is. Elke Amerikaanse dollar die Telesur uitgeeft moet voor 68% gesubsidieerd worden vanuit de eigen reserve, daar de gehanteerde commerciële koers niet realistisch is. Dit resulteert in een gigantische inkomstenderving en grote koersverliezen, die in bijna twee jaren tijd opgelopen is tot circa US$ 73.5 miljoen. Dit is het gevolg van het feit, dat Telesur niet marktconform haar prijzen heeft mogen aanpassen als gevolg van de financiële crisis en de Covid-19 pandemie.

Om de telecommunicatie dienstverlening in Suriname te garanderen is het noodzakelijk dat Telesur haar bedrijfsvoering weer op economische merits mag doen. Daar komt bij kijken, dat alle tarieven van toeleveranciers ook gestegen zijn. Voor continuering van de bedrijfsvoering is het onvermijdelijk om in de directe toekomst prijsaanpassingen door te voeren. Het is van belang om te beseffen, dat het uitvallen van Telesur geen optie is voor de samenleving, in deze tijd is internet de zijden draad waar de economie aan hangt. Continuering van de dienstverlening van Telesur is belangrijk om de digitale economie en daarmee de toekomst van Suriname veilig te stellen.

error: Kopiëren mag niet!