Defensie gestart met ‘Operatie Gran Mati’

Met het muzikaal marcheren van militairen door de straten van grensplaats Albina en enkele toespraken is dinsdag het startsein gegeven voor de ‘Operatie Gran Mati’.

‘Gran Mati’ is een civiel-militaire operatie van het Nationaal Leger (NL) in samenwerking met Bureau Eenheid en duurt van 5 tot en met 8 oktober. Met ‘Gran Mati’, de grote vriend, wordt getracht een stukje ontwikkeling te brengen in het gebied.

Plaatsvervangend bevelhebber van het NL, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, benadrukte dat het leger de capaciteit heeft om de veiligheid in het land te garanderen, maar tegelijkertijd ook de capaciteit heeft om ontwikkeling te bewerkstelligen middels ondersteuning. Dat is ook één van de belangrijke missies van de defensieorganisatie. “Wij verdedigen en ondersteunen waar nodig. Dat is ook opgenomen in het beleidsplan 2021-2026 van het ministerie van Defensie”, stelde de plaatsvervangend bevelhebber.

Aan de andere kant moet dit volgens hem ook gezien worden als een stukje training. Hij wees hierbij naar de voorbereiding van deze operatie waarbij mobilisatie van personeel, materieel en andere actoren een belangrijke rol heeft gespeeld. “Wanneer wij dus een crisis hebben, gaan wij dan dezelfde samenwerking die wij al hebben met de samenleving kunnen inzetten om gezamenlijk de crisis aan te pakken”, aldus Kioe A Sen.

Ontwikkeling start met goed onderwijs

Het NL heeft een goede partner gevonden in Bureau Eenheid. Volgens Kioe A Sen kan samen met deze partner alvast de ontwikkeling in Albina worden gebracht. Onder andere zal VOJ Albina aangepakt worden. “Wij hebben gekozen voor een school, omdat ontwikkeling start met het onderwijs. En voor goed onderwijs heb je faciliteiten nodig. In eerste geval zal dan het toilet op school prima moeten zijn. Zo kunnen de VOJ-studenten op deze school een goede plek hebben om de dag door te brengen”, benadrukte Kioe A Sen.

Covid-19 vaccinatiecampagne Albina op donderdag 7 oktober

Er zal in de drie dagen ook voorlichting gegeven worden over goede gezondheid. Woensdag is een aanvang gemaakt met het medisch gedeelte van deze operatie, waarna de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus donderdag zal plaatsvinden. Het medische gedeelte van ‘Gran Mati’ zal plaatsvinden in het mobiele veldhospitaal, een donatie van de Amerikaanse legeronderdeel Southcom in Florida. Op de bewoners van Marowijne, in het bijzonder Albina, wordt een beroep gedaan om massaal op te komen voor de vaccinatie. Volgens Kioe A Sen is ook hij volledig gevaccineerd tegen dit dodelijk virus en is het wetenschappelijk al bewezen dat het vaccin zijn voordelen heeft. 

Interoperabiliteitsmoment veiligheids- en hulpdiensten

Op 8 oktober zullen in Albina het Nationaal Leger, veiligheids- en hulpdiensten op de proef gesteld worden met een interoperabiliteitsmoment. Er zal een zware aanrijding in scène worden gezet om hun sterkte en kundigheid te testen. “Wanneer zich een calamiteit in een gebied voordoet, moet je niet gaan improviseren. Wij oefenen de samenwerking, want wanneer een echte crisis zich voordoet moeten wij die Gran Mati’s (grote vrienden) van elkaar blijven”, aldus de plaatsvervangend bevelhebber.

error: Kopiëren mag niet!