Aantrekkelijke rente voor belegging in SRD

Het bieden van aantrekkelijke rente voor beleggingen in SRD blijft het belangrijkste monetair instrument om een overtollige geldhoeveelheid in omloop af te romen. Daarmee wordt de vlucht van SRD naar de US$ tegengegaan, waardoor de opwaartse druk op de wisselkoers afneemt en daarmee bijgedragen wordt aan koersstabilisatie.

Ondertussen heeft de rente van de wekelijkse Termijn Deposito’s (TD’s) veilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onder de algemene banken de grens bereikt van boven de 17%. 

Op de veiling vorige week werd een bedrag van SRD 1,4 miljard aan TD’s geveild, en gisteren, 6 oktober, bedroeg het geveild bedrag SRD 1,6 miljard.  

In het nieuw monetair beleidsraamwerk van de Centrale Bank, welke wordt aangeduid als het Reserve Money Targeting Regime, worden doelen vastgesteld voor de basisgeldhoeveelheid. Deze bestaat uit bankbiljetten en giraal geld van de banken bij de Centrale Bank van Suriname. Bij dit monetair raamwerk hoort ook een flexibel wisselkoersregiem. De targets voor de basisgeldhoeveelheid worden vastgesteld op basis van de verwachte groei van de economie en de laagst haalbare inflatie. 

Wisselkoers stabiel

Het nieuw monetair beleidsraamwerk van de CBvS is op 7 juni dit jaar ingegaan met het zogeheten loslaten van de wisselkoers. Sindsdien komt de wisselkoers tot stand middels het vraag- en aanbodmechanisme. Aan de hand van rapportages van banken en cambio’s over de volume en transactiekoersen stelt de CBvS drie maal per dag de gewogen gemiddelde koers vast. Sedert de koers is losgelaten is de wisselkoers van de US$ stabiel gebleven rond de SRD 21,50.

“Het systeem is erop gericht om de jaar op jaar inflatie te verlagen naar 26% aan het eind van 2021 en verder tot 9,6% tegen eind 2024. Om dit resultaat te bereiken zullen prudente maandelijkse doelen worden vastgesteld voor de netto deviezenreserves (Net International Reserves) en de netto binnenlandse activa (Net Domestic Assets) die primair gemonitord zullen worden door de CBvS. Om deze doelen te bereiken zal de CBvS actief zijn om overtollige liquiditeit af te romen via marktgebaseerde instrumenten”, zo staat in het Financieel Jaarplan 2022 welke onlangs door president Chandrikapersad Santokhi aan de Nationale Assemblee is aangeboden. 

In het ondersteuningsprogramma van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, is vanwege de onvolkomenheden op de Surinaamse valutamarkt, te weten een imperfecte marktstructuur (met dominante marktspelers), kleinschaligheid en beperkte diepgang van de valutamarkt (geen noemenswaardige opties los van aan- en verkoop van vreemde valuta) alsmede de ver doorgevoerde liberalisatie van het valutaverkeer, een voorziening voor valuta-interventies getroffen. Valuta-interventies zullen uitsluitend worden uitgevoerd bij wanordelijk verloop van de valutamarkt en wel via een veilingsysteem. Hoewel valuta-interventie een veel gebruikt instrument is om een wisselkoers te beïnvloeden in een exchange rate targeting regime, zal dit instrument in het reserve money targeting regime niet een voorname rol vervullen. Integendeel, de rente zal in het laatstgenoemde regime primair als incentive dienen om beleggingen in SRD’s te stimuleren, waardoor de vlucht in vreemde valuta wordt ontmoedigd.

Termijn deposito’s veilingen

De wekelijkse Termijn Deposito’s (TD) veilingen zijn een manier die de CBvS hanteert om overtollige in omloop zijn geldhoeveelheid af te romen. Gisteren, 6 oktober, heeft de CBvS haar wekelijke TD veilingen gehouden onder de algemene banken. Een gigantisch bedrag van SRD 1,6 miljard aan TD’s werd geveild. Het ging om TD’s met drie looptijden, namelijk één week, één maand en drie maanden.

Vorige week woensdag werd ook al een groot bedrag van SRD 1,4 miljard aan TD’s geveild, waarvan SRD 1,2 miljard voor de één-weekse TD’s en SRD 200 miljoen voor de één-maandse TD’s.

Door de algemene banken werd in totaal voor SRD 870,4 miljoen geboden voor de één-weekse TD’s en SRD 10 miljoen voor de één-maandse TD’s. Alle door de banken aangeboden bedragen werden toegewezen. Het gemiddelde van de geboden rente is gekomen op 17,7%, een stijging van 1,8% in vergelijking met de veiling van de week daarvoor.

SS

error: Kopiëren mag niet!