Parmessar (NDP) over Jaarrede: “Mooie woorden, maar realiteit is contrair”

NDP-fractieleider in het parlement Rabin Parmessar is absoluut niet onder de indruk van de vrijdagochtend uitgesproken Jaarrede in De Nationale Assemblee van president Chandrikapersad Santokhi. “Mooie woorden en gouden bergen, maar de realiteit is contrair”, zegt de parlementariër in zijn eerste algemene reactie. 

“De president heeft zijn mond vol over transparantie, maar als er één ding is waar deze regering in de afgelopen beleidsperiode zich aan gezondigd heeft is non-transparantie. Hoeveel keren hebben wij als volksvertegenwoordigers om documenten gevraagd in een aantal kwesties, maar die zijn nooit geproduceerd. De bij wet vereiste publicaties van het Bureau voor de Staatsschuld blijven ook uit. Ook de zogeheten flash reports krijgt het parlement niet opgestuurd. Waar heeft de president het erover, als besluiten in achterkamertjes worden genomen en coalitiepartners achteraf dat moeten vernemen, zoals in de kwestie Surfin n.v.”

“De oproep van de president om eensgezind  problemen en vraagstukken te lijf te gaan, sluit ook niet aan bij de handeling van de regering in de praktijk. De regering doet juist aan uitsluiting van andersdenkenden. Mensen worden gecriminaliseerd, de diaspora wordt verkozen boven het lokaal kader. Ga maar na hoeveel mensen thuis zijn gezet door deze regering”, aldus Parmessar.

“Over de sanering van het overheidsapparaat, waarvan de president zegt het komend jaar concreet een aanvang mee te zullen maken, strookt ook niet met de vele ambtenaren die nu juist in dienst worden genomen.” Volgens Parmessar heeft het er veel weg van, dat de president wil zeggen “let op mijn woorden, maar niet op mijn daden”

Met betrekking tot het cijfermatige van de ingediende begroting zegt Parmessar, dat hij die nog tot zich moet nemen. Het valt hem wel op dat de inkomsten van de overheid van circa SRD 16 miljard in 2021, voor het komend dienstjaar 2022 op SRD 24 miljard zijn geraamd. Van waar komen de extra inkomsten, vraagt hij zich af. Niet van productieverhoging. Zijn conclusie is, dat de extra inkomsten uit de samenleving gehaald zullen worden. Dus nog meer lastenverzwarende maatregelen. De president heeft aan de andere kant met geen woord gerept over de inkomsten van de burgers. Met de inflatie van rond de 60%  en daarmee het koopkrachtverlies in de afgelopen periode heeft de bevolking het bijzonder moeilijk om rond te komen. Als je nu op de 26ste of 27ste van de maand de salaris gestort krijgt, is het geld al op voordat de nieuwe maand goed is begonnen. Dat is de keiharde realiteit. En de president heeft geen vooruitzichten geboden dat het anders zal gaan het komend dienstjaar. 

Parmessar zegt dat hij en zijn fractie bij de behandeling van de begroting specifieker zullen ingaan op zaken de begroting rakende.

SS

error: Kopiëren mag niet!