IAmGold streeft naar netto negatieve broeikasgasemissies tegen 2050

Het Canadese goudmijnbedrijf IAmGold, dat in Suriname eigenaar is van de Rosebel-goudmijn, werkt toe naar een netto negatieve broeikasgasemmissies tegen het jaar 2050. IAmGold’s inzet voor netto negatieve BKG-emissies omvat twee afzonderlijke wereldwijde doelstellingen,zo laat het bedrijf maandag 27 september weten. 

De eerste wereldwijde doelstelling heeft betrekking op reducties in Scope 1 (direct) en Scope 2 (indirect – energie) BKG-emissies. Het bedrijf verbindt zich ertoe om zijn emissieprofiel uiterlijk in 2050 tot zo dicht mogelijk bij nul te brengen. De eerste werkzaamheden zullen gericht zijn op het definiëren van specifieke opties om de grootste emissiebronnen van het bedrijf aan te pakken: wagenparken van zware en lichte voertuigen en energieopwekking en -levering. De toezeggingen van IAmGold zullen in 2025 worden bijgewerkt om doelstellingen voor onze Scope 3-emissies (indirecte waardeketen) op te nemen.

Het tweede globale doel heeft betrekking op de verwijdering van broeikasgassen. Het omkeren van de effecten van klimaatverandering vereist niet alleen, dat de uitstoot wordt verminderd, maar dat ook aanzienlijke hoeveelheden bestaande broeikasgassen uit de atmosfeer worden verwijderd. 

Als onderdeel van deze doelstelling zet IAmGold zich in om netto positieve biodiversiteit te bereiken, waarbij het bedrijf zich zal inzetten om meer leefgebied te creëren dan het verstoort. 

Het goudmijnbedrijf is van plan dit wereldwijde doel te bereiken door te investeren in op de natuur gebaseerde oplossingen die de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit bevorderen en als koolstofputten fungeren. Investeringsopportuniteiten zullen worden nagestreefd in de vestigingen van het bedrijf, zowel regionaal als wereldwijd, om het maximaal mogelijke voordeel voor elke geïnvesteerde dollar te verzekeren.

Gordon Stothart, president en CEO van IAmGold, zegt: “Naar onze mening betekent het omkeren van de effecten van klimaatverandering niet het stabiliseren van de uitstoot, het vereist dat we het totale volume aan broeikasgassen dat in de atmosfeer en de oceanen van de wereld terechtkomt jaar na jaar verminderen. We weten dat we habitat in een onhoudbaar tempo verliezen. We zijn van mening dat de mijnindustrie haar steentje moet bijdragen om een ​​aanjager te zijn van het creëren van habitats.”

“Absolute reducties vormen een cruciaal belangrijk onderdeel van IAmGold’s strategie om de klimaatverandering actief te bestrijden, met investeringen in op de natuur gebaseerde CO2-compensatieprojecten die de verwijdering van broeikasgassen ondersteunen. IAmGold zet zich in om parallelle initiatieven voor reducties en verwijderingen te bevorderen.”

Tegen het einde van 2022 zal het bedrijf een externe verificatie van zijn emissierapportage voltooien, middellangetermijndoelstellingen voor reducties en verwijderingen ontwikkelen en aankondigen, en een routekaart op hoog niveau publiceren over hoe het bedrijf zijn wereldwijde doelstelling van netto negatieve emissies wil bereiken door uiterlijk in 2050. 

De roadmap zal ook een geschatte datum bevatten waarop de onderneming verwacht netto positieve biodiversiteit te bereiken. De werkzaamheden zullen gemonitord worden via een speciale stuurgroep met ondersteuning van een reeks externe adviseurs. Als onderdeel van zijn verantwoordings- en rapportagekader zullen de Canadezen ook rapporteren in overeenstemming met de Climate-Related Financial Disclosures (“TCFD”)-richtlijnen. IAmGold verwacht zijn eerste TCFD-rapport eind 2022 uit te brengen.

Dagblad Suriname wacht nog op een reactie van IAmGold/Rosebel Gold Mines op het bericht dat maandag is gelanceerd vanuit het hoofdkantoor van IAmGold in Toronto, Canada.

error: Kopiëren mag niet!