Besluit koop landbouwgrond Nickerie: Geen ander uitleg, dan besluit terug te draaien

In de kwestie rond het regeringsbesluit om een stuk landbouwgrond groot 1330 hectare. in Nickerie te kopen, lijkt geen andere uitleg mogelijk te zijn dan het terug te draaien. Sedert het bekend worden vorige week van de vermeende aankoop van het landbouwareaal voor ruim US$ 2.3 miljoen door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ten behoeve van rijstzaaizaadteelt is een storm van kritiek losgebarsten. 

Het landbouwareaal met opstalllen zou niet meer dan US$ 600.000 waard zijn. Bovendien zeggen deskundigen en kenners van de rijstsector dat het areaal niet geschikt is voor zaaizaadteelt. De nodige infrastructuur ontbreekt, er is geen bodemonderzoek verricht en de beschikbaarheid van zoetwater vooral in de droge tijd is een groot probleem. Het areaal ligt aan de rechteroever van de Nickerierivier tot waar in de droge tijd de zoute zeewatergrens reikt.

Vergeten 

Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel heeft politiek fel gereageerd op het besluit van de regering om goedkeuring te verlenen voor de aankoop van het areaal voor een vele malen hoger bedrag dan het waard is. Het is voor haar totaal onacceptabel dat er zoveel geld zal worden uitgegeven terwijl er grotere noden onder de bevolking leven. Ze verwijt de regering met dit besluit onbehoorlijk bestuur. Volgens Etnel lijken de president en de vicepresident te zijn vergeten waarvoor “wij gestreden hebben tijdens de vorige regeerperiode als oppositie”. Ze brengt in herinnering, dat er toen felle strijd is geleverd tegen wanbeleid en wanbestuur. Het Assembleelid maakt zich erg boos erover, dat elke keer weer besluiten door de regering worden genomen waarbij je je afvraagt “hoe dat kan en wat gebeurd er in het land?” Voor haar geldt dat de president met geen andere uitleg moet komen, dan het besluit tot koop van de landbouwgrond terug te draaien. 

Bramhdew Rambhadarat van de Vereniging van Padiproducenten (VPP) noemt het besluit tot aankoop onbegrijpelijk en vindt dat het geld beter geïnvesteerd moet worden in het  rijst onderzoekscentrum ADRON voor de rijstveredeling en het geleidelijk op gang brengen van de zaaizaad productie. Daartoe zou de gehele Prins Bernhard Polder, dat uitermate geschikt is voor zaaizaad productie, aan de het ADRON beschikbaar gesteld moeten worden. De VPP-voorzitter verwijt LVV-minister Pramanand Sewdien geen verstand te hebben van de rijstsector en dat diens voornemen om het bewuste areaal te kopen voor hoger bedrag dan het waard is, riekt naar het bevoordelen van politieke vrienden.

Genoeg grond

Andere critici voeren aan, dat er genoeg grond beschikbaar is in Nickerie voor zaaizaadteelt, en vragen zich af waarom juist voor een ongeschikt areaal is gekozen. Men wees ook op de rol die de Prins Bernhard Polder met haar 700 hectare kan spelen in de productie van zaaizaad. 

Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP), die uit dezelfde partij komt als LVV-minister Sewdien, zegt dat de 700 hectare van de Prins Bernhard Polder voldoende zaaizaad voor de rijstsector kan produceren. Hij vindt de keus voor het areaal aan de rechteroever van de Nickerierivier ook onbegrijpelijk. 

De foto’s geven een indruk van de staat waarin de opstallen verkeren van het zoveel besproken landbouwterrein aan de rechteroever van de Nickerierivier. 

Ronny Asabina, Assembleelid van de BEP, vindt dat de hele gang van zaken “van alle kanten stinkt”. Het wekt bevreemding bij hem, dat uit documenten is gebleken, dat de goedkeuring tot aankoop niet is genomen in de vergadering van de Raad van Ministers, maar op een regeringsvergadering voorgezeten door de president.

Nadat de hevige kritieken zijn losgebarsten heeft minister Sewdien vorige week dinsdag verklaard, dat de koop van het landbouwperceel nog niet is beklonken. Volgens de minister is op de regeringsvergadering van 25 augustus wel goedkeuring verleend tot aankoop, doch dat op instructie van de president zaken technisch en juridisch eerst grondig moeten worden bekeken alvorens tot koop over te gaan.

De vraag die menigeen daarbij stelt is hoe de regering überhaupt het besluit heeft genomen voor goedkeuring voor de koop, en notabene voor een bedrag dat vele malen hoger is dan het perceel waard is. De laatste keer waarbij de regering na hevige kritieken een besluit ook “nader” zou bekijken, was in de kwestie van de aanschaf van een dertigtal voertuigen ten behoeve van het Kabinet van de President. De aangeboden offertes die in die kwestie bekend zijn geworden bleken ook hoger te zijn dan op de automarkt gangbaar zijn. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!