Commewijne voorwaarts!

Tijdens een rondgang in het district Commewijne werd een gesprek aangeknoopt met ondernemer Soekamat Amatsakio (zie foto) die zich bezighoudt met aquacultuur en de Visteeltacademie Suriname op poten heeft gezet.

Amatsakio heeft technieken ontwikkeld om op een economisch verantwoorde manier binnen de aquacultuur te ondernemen en die kennis op vistelers en geïnteresseerden over te brengen.

Visteeltacademie

De technische- en economische haalbaarheid van viskweken in Suriname werd onderzocht door de ondernemer met een rijke ervaring in aquacultuur in binnenland en buitenland.

 Ontwikkelingsproject

Uit zijn relaas wordt geput: “Onze Visteeltacademie Suriname is een onderwijsinstelling een genootschap voor beoefening en bevordering van aquacultuur. De academie initieert, creëert en zet onderwijs-, opvoeding, – vorming en ontwikkelingsprojecten op volgens het concept van ‘Social Enterprise.”

Maatschappelijk inslag

De Visteelt Academie Suriname is opgezet om de visserijtak van Suriname te versterken. De Social Enterprise heeft een maatschappelijke inslag en verdienmodel. Er worden commerciële doelen nagestreefd om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. 

Missie

“Het voor de ondersteuning van de gemeenschap initiëren, creëren en opzetten van onderwijs-, opvoeding, – vorming en ontwikkelingsprojecten op aquacultuurgebied.”

Visie

“Binnen een traject van 5 jaar, een modelbedrijf, zelfvoorzienende visteelt academie en vis farm opzetten. Een geïntegreerd geheel inhoudende broedvijvers, viskweek van meerdere soorten vissen en waterdieren, proefstation, laboratorium, visvoerfabriek, hengelgronden.  Het is tevens een oord eco ressort.”

Duurzame ontwikkeling

“Zoetwatervisteelt wordt aangeleerd en aangewend als een duurzame vorm van ontwikkeling. De overgedragen kennis en de bijgebrachte bedrevenheid stelt deelnemers in staat om voor eigen gebruik en op commerciële manier zoetwatervissen te kweken en te houden.”

Hoogwaardige leeromgeving

“Er wordt een hoogwaardige leeromgeving aangeboden waar leerlingen in kleine groepen theoretisch en praktisch onderwijs krijgen. Er worden opleidingen aangeboden, die voor iedereen toegankelijk is. Het is een opleiding voor man en vrouw, jong en oud, hoog- en minder geschoolden.” 

Vakmensen 

“Het is een complex waar mensen elkaar ontmoeten en tot nieuwe ideeën komen. De academie levert vakmensen af die voldoende kennis en vaardigheid bezitten om gezond en betaalbaar voedsel te produceren voor eigen gebruik en commercie.”

Leerhuis

“Het is een organisatie die leertrajecten organiseert en aanbiedt voor een onderwijssysteem dat pupillen structureel helpt zich te ontwikkelen via interne en/of externe opleidingen en trainingen. Het is een bedrijfsschool, leerhuis, een theoretisch en praktisch opleidingscentrum. Het is een huis waar mensen gemotiveerd en structureel werken aan hun ontwikkeling en dat van Suriname.”

Meester-gezel-principe

“De academie draagt methodisch kennis van senioren over op junioren en omgekeerd. Het meester-gezel-principe, waarbij een ‘leerling’ meeloopt met de ‘meester’ door af te kijken en te oefenen. Bij de kennisoverdracht wordt gebruik gemaakt van interne, formele en informele trainingen, workshops, lezingen, tentoonstellingen en andere vormen van communicatie en kennisoverdracht.”

Braziliaanse leest

“De op Braziliaanse leest geschoeide viskweekonderneming in Suriname is zorgvuldig doordacht en voorbereid. De feitelijke uitvoering begon 4 jaar geleden. Er worden Surinaamse zwampvissen en Tambaki gekweekt. Een kaaimankweekplaats (zie foto hierboven) is er ook bij.”

Gemengd bedrijf

“Landbouw en veeteelt worden aangepakt om de onderneming wat eigen gebruik en visvoer betreft zelfvoorzienend te maken. Er worden landbouwgewassen geteeld en aan veeteelt gedaan die dienen als grondstof voor de voerproductie.”

Van vislarve tot marktgewicht

“Vier jaar verder is de kweek van Tambaki en zwampvissen in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Onder andere zwemmen er 30.000 kwie kwie’s, tambaki’s en andere zoetwatervissen rond voor de reproductie. Er wordt van larve tot markt gewicht gekweekt”, tot zover initiatiefnemer en uitvoerder Amatsakio.

HD

error: Kopiëren mag niet!