Openbaar Groen en Afvalbeheer tekent weer overeenkomsten voor maaiprojecten

Het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), dat ressorteert onder het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft donderdag weer werkovereenkomsten getekend met aannemers die ook maaiprojecten gaan uitvoeren. OGA is gestart landelijk onderhoudswerkzaamheden ten uitvoer te brengen. Het ministerie van OW geeft de nodige instructies bij grote maaiprojecten, zodat de aannemers op de gewenste wijze het project kunnen uitvoeren. Dit bericht het ministerie vrijdag 24 september.

Het vraagstuk met betrekking tot hoog gras op bermen, bestaat al maanden, maar wegens beperkte financiële middelen was het ministerie niet in staat het onderhoudswerk te verrichten. Het ligt in de bedoeling om het maaiprogramma nu in verschillende districten uit te voeren. 

Echter wordt een deel van de maaiwerkzaamheden uitgevoerd door OGA en een ander deel door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). 

Evenals bij de eerste ondertekeningen werd ook nu een presentatie gehouden. Beleidsadviseur OGA tevens lid van de Ministeriële Plan Unit (MPU) Nasser Rodjan, gaf tijdens een uiteenzetting met een presentatie uitleg over de te verrichten werkzaamheden en de strikte regels waaraan de aannemers zich dienen te houden. “Het project heeft als doel de bermen te onderhouden, de verkeersveiligheid te bevorderen en een goede wegafwatering te bewerkstelligen”, zegt OGA.

error: Kopiëren mag niet!