Nieuwe archeologische vondst in Brokopondo

Tijdens werkzaamheden van Rosebel Gold Mines NV (RGM) nabij de Pikin Saramacca-concessie voor het opzetten van een mast, is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. Dagblad Suriname berichtte hier 21 september al over: https://www.dbsuriname.com/2021/09/21/archeologische-vondsten-op-terrein-goudmijn-iamgold-saramacca/

RGM Saramacca Project Supervisor Steve Chin A Foeng zag tijdens het verplaatsen van de grond een gepolijste stenen bijl en heeft hierop de werkzaamheden gestaakt. Naast de gepolijste stenen bijl bleken er ook potscherven te liggen. Hierop is de vondst gemeld aan de leiding van de goudmaatschappij, waarna de werkzaamheden zijn stop gezet. 

Niet vermeldt wordt in een hieromtrent vrijdag 24 september uitgebracht persbericht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur uit welke tijd die bijl en andere vondsten dateren.

Geheel volgens richtlijnen die bij vondsten worden toegepast, heeft RGM contact gemaakt met de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Volgens de Monumentenwet 2002 dienen archeologische vondsten gemeld te worden bij de Archeologische Dienst van het directoraat Cultuur (MinOWC) alsook de districtscommissaris. Tegen die achtergrond heeft de beleidsmedewerkster van Cultuur tevens archeoloog Irene Meulenberg een veldinspectie ondernomen naar de nieuwe vindplaats. Bij de inspectie was eveneens de districtscommissaris van het Boven-Surinamegebied, de heer Walter Bojanski, aanwezig. 

De nieuwe vindplaats is niet ver van een grot waar in 2019 een andere archeologische vindplaats werd ontdekt. Momenteel worden de vondsten door de Archeologische Dienst onderzocht. Het is de intentie om in de toekomst zowel de reeds bekende archeologische vindplaats als de nieuwe vindplaats op te graven om zo meer informatie te verkrijgen over de geschiedenis van Suriname. 

error: Kopiëren mag niet!