Minister Kuldipsingh spreekt op OAS-conferentie van ministers van Arbeid over Covid-19-pandemie

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft vrijdag de 21e OAS Inter-Amerikaanse Conferentie van ministeries van Arbeid (IACML) toegesproken. De tweedaagse conferentie, waaraan alle ministers van Arbeid van de regio deelnemen werd donderdag en vrijdag gehouden.

De conferentie heeft verschillende thema’s besproken, zoals sociale dialoog om uit de Covid-19-crisis te geraken en veilige arbeid, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling en het komen tot veerkrachtigere, duurzamere, rechtvaardigere en inclusievere samenlevingen na de ‘lessons learned’ van de pandemie. 

Ook legde de conferentie de focus op de coördinatie van economisch-, onderwijs-, gezondheids- en arbeidsbeleid om de gevolgen van de crisis aan te pakken en te overwinnen, evenals de versterking van de ministeries van arbeid om opkomende veranderingen op de arbeidsmarkt en de effecten van de pandemie aan te pakken. 

Minister Kuldipsingh, die de Inter-Amerikaanse Conferentie voor de eerste keer toesprak, erkende dat de Amerikaanse landen in OAS-verband een bijdrage kunnen leveren om Covid-19 het hoofd te bieden. 

De minister legde uit dat Suriname een vierde golf meemaakt die effecten heeft op het leven van de burger, de openbare gezondheidszorg, de economie en de arbeidsmarkt. Ze memoreerde het belang van de vaccinatiecampagne van de regering en de pogingen die worden ondernomen om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarbij wordt Suriname, wat arbeid betreft, geleid door de nationale wetgeving, de WHO-opvattingen (World Health Organization) en de ILO-richtlijnen (International Labour Organization), aldus de minister. De Covid-19-protocollen die voor verschillende sectoren gelden werden ook door de bewindsvrouw aangehaald, aangezien vaccinatie ook op werkplekken kan plaatsvinden. 

Kijk hieronder naar de toespraak van minister Kuldipsingh vanaf 2:49:00:

Voorts benadrukte ze in haar toespraak, het belang van sociaal dialoog en onder andere de instelling van het Tripartiet Overleg recent, door president Chandrikapersad Santokhi, dat mede zal bijdragen aan het formuleren van oplossingen in verband met de crisis. 

Met betrekking tot hulp aan de samenleving haalde de minister de financiële assistentie aan die de afgelopen periode gegeven is aan werkenden en kleine zelfstandigen die door de pandemie hun inkomen hebben kwijtgeraakt. In het kader van de beleidscoördinatie noemde de bewindsvrouw het Clusterteam waarin Arbeidsinspectie een voorname rol speelt, de inspanningen die gepleegd worden door het Covid Outbreak Management Team en de afstemming die tussen de ministers plaatsvindt. Het belang van regionale samenwerking om van elkaar te leren en nationale systemen te versterken werd ook door Suriname aangehaald. De minister heeft de ondersteuning voor de verklaring en het actieplan die bij de conferentie zijn aangenomen ook kenbaar gemaakt. 

De Inter-Amerikaanse Conferentie van Ministers van Arbeid wordt om de drie jaar gehouden en werd dit keer gehost door de Argentijnse regering. Door de Covid-19 pandemie werd de IACML voor het eerst virtueel gehouden waaraan in totaal zo’n 150 personen deelnamen, waaronder de ministers van Arbeid uit het Amerikaanse continent.

error: Kopiëren mag niet!