Covid-19 situatie verslechtert – Minister Ramadhin slaakt wanhoopskreet

Met zijn dringende oproep aan zorgwerkers, verpleegkundigen, artsen en medische studenten om zich op te geven zodat ze ingezet kunnen worden in de zorg van Covid besmette patiënten, slaakt minister Amar Ramadhin van Volkgezondheid een wanhoopskreet. Zijn oproep deed hij woensdag in een televisietoespraak. 

De Covid-19 situatie in het land is de afgelopen weken aan het verslechteren. Veel mensen zijn besmet geraakt en veel mensen zijn in gezondheidsproblemen gekomen. Een groot aantal is zelfs overleden. Volgens Ramadhin probeert het ministerie van Volksgezondheid al het nodige te doen om de Covid-besmette personen de beste zorg te bieden. Die zorg verkeert volgens hem nu ook zelf in grote problemen. Behalve dat er sprake is van een tekort aan verpleegkundigen, artsen en andere ondersteunende diensten in de medische zorg, “hebben we ook te maken met Covid-besmettingen binnen de ziekeninstellingen”, aldus de minister. Dat betekent dus volgens hem nog minder menskracht.

Doordat mensen in de ziekenhuizen besmet zijn geraakt en dus in quarantaine moeten, onstaat er nog een groter gat in de beschikbaarheid van zorgpersoneel, verpleegkundigen en artsen. De dreiging dat afdelingen gesloten worden is levensgroot. Het ministerie van Volksgezondheid probeert dit risico zo klein mogelijk te houden. Vandaar zijn dringende oproep aan zorgwerkers, verpleegkundigen, artsen en medische studenten op zich op te geven.

Kritiek op Covid-aanpak

Er is veel kritiek op het beleid van de regering c.q van de Volksgezondheid-minister met betrekking tot de aanpak van de Covid-situatie. Critici verwijten de regering en de minister van koppigheid en niet willen luisteren naar adviezen en voorstellen om het beleid om te buigen. Sinds enige tijd is er sprake van een situatie waarbij werkers in de zorg om uiteenlopende redenen wegtrekken.

“Meer dan een noodsituatie”

De druk op het zorgpersoneel is enorm, mensen raken overbelast, vermoeid en vallen uit. Dat er besmettingen in de ziekeninstellingen zich zouden voordoen was een kwestie van tijd. Thans is er een meer dan noodsituatie ontstaan. De code zwart, die reeds enige tijd voor ziekenhuizen geldt, is thans zwarter geworden. Het verloop van topdeskundigen bij het Outbreak Management Team spreek ook boekdelen.

Kritische NDP-politici Parmessar en Tsang krijgen nauwelijks antwoorden

De Assembleeleden Rabin Parmessar en Stephen Tsang (NDP) hebben herhaalde keren in het parlement opgeroepen het beleid om te buigen en daartoe ook voorstellen gedaan. Echter zonder resultaat. Parmessar heeft veel kritiek met betrekking tot de thuisisolatie, omdat er geen effectieve controle en monitoring plaatsvindt. Hij vindt dat thuisisolatie een grote bron is van besmetting. Hij pleit voor overheidsquarantaine, waar controle en monitoring beter beheerst kunnen worden. Stephen Tsang heeft keer op keer gevraagd naar cijfers en statistieken, zodat op grond daarvan gerichter maatregelen getroffen kunnen worden. De vraag die menigeen heeft is, wat zo moeilijk is om cijfers en statistieken beschikbaar te stellen voor analyses, op grond waarvan beleid en maatregelen genomen kunnen worden. 

De handhaving van maatregelen is ook een punt van kritiek. Hoewel de grenzen officieel gesloten heten te zijn, lijkt het personenverkeer normaal plaats te vinden. Notabene onder de neuzen van de grensautoriteiten. Vliegverkeer van en naar Brazilië is ook weer mogelijk, terwijl iedereen weet welke schade de Manaus-variant in dat land heeft aangericht en nog steeds aanricht. De grens openstellen met Brazilië lijkt dan ook vragen om moeilijkheden.

Ook is er veel kritiek op het constant handhaven van de avondklok, terwijl in vele landen wetenschappers hebben verklaard niet te weten wat het effect van die maatregel is op het aantal Covid-besmettingen. Dat was aanleiding voor Nederland om de in januari van dit jaar ingevoerde avondklok op 28 april alweer stop te zetten. Maar, in Suriname blijven de gezondheidsautoriteiten maar vasthouden aan die maatregel, die van grote invloed is op het maatschappelijk en sociaal welzijn van de burgers. Enige uitleg over het waarom nog steeds die avondklok wordt gehandhaafd is niet te horen vanuit Volksgezondheid.

Is Volksgezondheid de greep kwijt op de Covid-aanpak?

Het heeft er alle schijn van dat Volksgezondheid de greep kwijt is op de aanpak van Covid-19 en op de vele maatregelen. Die schijn is dan ook nog eens onlangs door minister Ramadhin extra benadrukt door de verantwoordelijkheid bij de burgers, de samenleving, te leggen. Daarenboven worden maatregelen nu simpelweg – zonder nadere mondelinge toelichting – met drie weken verlengd, amper gewijzigd, en bekendgemaakt via een bericht van de Communicatie Dienst Suriname, de voorlichtingsdienst van de regering.

SS – PK

error: Kopiëren mag niet!