JusPol wil Master Opleiding Wetgevingsjurist

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) treft voorbereidingen om een Masteropleiding Wetgevingsjuristen te starten. Daartoe hadt minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi donderdag een gesprek met rector Hans Lim A Po van het FHR Lim A Po Institute for Higher Education (FHR). 

De departementsleiding van het ministerie heeft op basis van de behoefte van het ministerie het instituut benaderd om een Masteropleiding Wetgevingsjurist op te zetten. De Wetgevingsjuristen geven in hoofdlijnen richting aan maatschappelijke ontwikkelingen via wetgeving. Zij werken onder andere mee aan onderzoeken en ontwikkelingen op het terrein van beleid om te komen tot wet- en regelgeving voor de samenleving.                                                                                                                   

Het ligt in de bedoeling dat naast medewerk(st)ers van JusPol ook medewerk(st)ers van andere ministeries aan deze opleiding kunnen deelnemen. Vanuit het Kabinet van de President en de Vicepresident is ook aangegeven dat er een behoefte bestaat voor een dergelijke opleiding.. Er zijn ook verzoeken vanuit De Nationale Assemblee en andere ministeries. 

Het streven is er op gericht om in januari 2022 te starten met de opleiding.

Het eerste jaar zal het het karakter hebben van een diplomaprogramma. Vervolgens zal men van start gaan met de één jarige masteropleiding. Het FHR Lim A Po Institute for Higher Education is een lokale onderwijsinstelling voor bachelor- en masteropleidingen, onderzoek en beleidsadviezen. 

error: Kopiëren mag niet!