Gezamenlijke aanpak grenskwestie Suriname en Frans-Guyana

Suriname en Frans-Guyana hebben de handen ineengeslagen om een oplossing te brengen in de kwestie van de Zuidoost driehoek. Ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grenscommissie, zegt dat het in deze fase van het vaststellen van de grens, gaat om het zogenaamde betwist gebied, dat ligt tussen de Litanirivier en Marowinikreek. 

“De Fransen gaan ervan uit dat de grens in dat gebied bepaald wordt door de Litanirivier (westwaarts), terwijl Suriname ervan uit gaat de grens wordt bepaald door de Marowinikreek (oostwaarts). Jarenlang is dit betwist gebleven. In opdracht van de president moeten wij proberen een oplossing ervoor te vinden. We zijn in overleg met de Fransen”, aldus de voorzitter. 

Kolader zegt dat er in dit kader een werkbezoek zal worden gebracht aan het betwist gebied, tijdens welk bezoek beide partijen zich gezamenlijk gaan oriënteren. “Ik ben ervan overtuigd dat wij tot een voordelige oplossing komen, misschien niet morgen, maar het komt zeker. Dit is een heel belangrijke stap”, benadrukt hij. 

Hij zegt verder dat op basis van de informatie die uit het gebied, technische-, antropologische- en historische-informatie die verzameld wordt, gewerkt zal worden aan een oplossing.

Ten aanzien van eerdere trajecten bij het vaststellen van de grens zegt de voorzitter dat beide na onderhandelingen in 2017 de grens in zee hebben vastgelegd. In 2018 zijn de onderhandelingen gestart om de grens vast te stellen in de Marowijne- en de Lawa-rivier. Deze grens is na wederzijds goedvinden vastgelegd in een overeenkomst, die getekend is in maart 2021 in Parijs, laat de ambassadeur optekenen.

error: Kopiëren mag niet!