PAHO: Covid-19 heeft ernstige gevolgen voor kinderen en adolescenten

De directrice van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), Carissa F. Etienne, zei woensdag 15 september tijdens een persconferentie, dat Covid-19 ernstige gevolgen heeft gehad voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen en adolescenten in de Pan-Amerikaanse regio. Zij drong er bij de landen op aan een aantal specifieke maatregelen te nemen om hen te beschermen, waaronder de veilige heropening van scholen.

Dr. Etienne zei, dat vorig jaar in de regio meer dan 1,5 miljoen gevallen werden gemeld, terwijl in de eerste negen maanden van dit jaar al meer dan 1,9 miljoen gevallen zijn gemeld. Hoewel kinderen en jongeren over het algemeen milde of geen symptomen vertonen, kunnen zij ook ernstig ziek worden.

“Kinderen lopen aanzienlijk risico op ziekte door Covid-19”

“Naarmate meer volwassenen hun Covid-19-vaccin krijgen, vertegenwoordigen kinderen – die in de meeste landen nog niet in aanmerking komen voor vaccinaties – een groter percentage van Covid-ziekenhuisopnames en zelfs sterfgevallen,” zei dr. Etienne. “Dus, laten we duidelijk zijn: kinderen en jongeren lopen ook een aanzienlijk risico op ziekte door Covid-19.”

Maar daarnaast treft een hele reeks secundaire gevolgen kinderen en adolescenten bijzonder hard, aldus de PAHO-directeur. “Het virus heeft indirecte gevolgen en belemmert hun groei en ontwikkeling, en brengt dat hun kansen op een mooie toekomst in gevaar”, waarschuwde zij.  

“Niet naar school gaan heeft negatieve gevolgen”

Dr. Etienne benadrukte de negatieve gevolgen van het niet naar school gaan. “Met elke dag dat kinderen niet persoonlijk naar school gaan, wordt de kans groter dat ze voortijdig school verlaten en nooit meer terugkeren naar school. Voor sommige van de meest kwetsbare kinderen – vooral meisjes – kan dit blijvende gevolgen hebben. Deskundigen zijn het erover eens, dat de pandemie heeft geleid tot de ergste onderwijscrisis die we ooit in de regio hebben gezien”, vervolgde dr. Etienne. Zij drong er bij de landen op aan zich te concentreren op het herstel van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale voorzieningen voor de schoolgaande bevolking. 

Kinderen en jongeren missen ook jaarlijkse controles en routinevaccinaties als gevolg van de vele verstoringen van de gezondheidszorg. “De helft van de jongeren heeft tijdens de pandemie meer stress of angst ervaren, maar geestelijke gezondheidsdiensten en ondersteuning blijven voor velen buiten bereik”, zei ze.

Seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten zijn verstoord in meer dan de helft van de landen in de regio, en lockdowns en economische verstoringen hebben het risico op huiselijk geweld verhoogd, waardoor het voor kinderen en adolescenten onveilig kan zijn thuis te wonen.

“Scholen weer veilig openen”

Om de negatieve gevolgen voor jongeren te beperken, moeten landen “alles in het werk stellen om de scholen weer veilig te openen”, adviseerde dr. Etienne. Zij merkte ook op dat “er geen zero-risk scenario is” en dat nationale en plaatselijke autoriteiten moeten beslissen wanneer zij scholen openen of sluiten, afhankelijk van de plaatselijke epidemiologische omstandigheden en het vermogen om te reageren. PAHO heeft gedetailleerde richtlijnen ontwikkeld voor een veilige heropening, inclusief het zorgen voor goede ventilatie en sanitaire omstandigheden.

Kinderen en adolescenten moeten de beproefde volksgezondheidsmaatregelen in praktijk brengen: fysieke afstand houden, vaak handen wassen, mondmaskers dragen in het openbaar en drukke plaatsen vermijden. En ze moeten zich laten testen als ze symptomen krijgen of vermoeden dat ze ziek zijn.

“Ontwikkel op kinderen toegesneden voorlichtingscampagnes”

En landen moeten voorlichtingscampagnes ontwikkelen die zijn toegesneden op kinderen en adolescenten om ervoor te zorgen dat zij hun risico op infectie en hun vermogen om Covid-19 over te dragen begrijpen. “Te veel kinderen en jongeren denken nog steeds niet dat ze risico lopen,” zei dr. Etienne. 

Wat haar epidemiologische update betreft, meldde Dr. Etienne dat het aantal besmettingen de afgelopen week met 20% is toegenomen in de Pan-Amerikaanse regio, terwijl ze in vele andere delen van de wereld afnemen of op hetzelfde niveau blijven. In Noord-Amerika zijn de gevallen met een derde gestegen door een toename in de VS en Canada. De VS meldt voor het eerst sinds januari meer dan 100.000 nieuwe besmettingen per dag.

In Costa Rica, Guatemala en Belize nemen de infecties toe, en veel ziekenhuizen zijn “volledig bezet” met Covid-19 patiënten, zei Dr. Etienne.  

In het Caribisch gebied is het aantal infecties over het algemeen afgenomen. Grenada, Barbados en Bermuda melden echter een sterke stijging, en Jamaica kende zijn hoogste wekelijkse infecties sinds het begin van de pandemie. Ondertussen melden de meeste Zuid-Amerikaanse landen nog steeds een daling van het aantal infecties en sterfgevallen.   

In totaal zijn de afgelopen week in de Pan-Amerikaanse regio 1,4 miljoen gevallen en 23.300 sterfgevallen gemeld die met Covid verband hielden.

error: Kopiëren mag niet!