Directeur Volksgezondheid: “Enorme druk op beddencapaciteit en zorgverlening in ziekenhuizen”

“Laat u zich vaccineren en bevrijd ons van deze misère”

Directeur Rakesh Gajadhar Sukul van het ministerie van Volksgezondheid heeft op een donderdagavond gehouden Covid-19-persconferentie onderstreept hoe zorgwekkend de Covid-situatie is. De zorgsector maakt moeilijke tijden door, vanwege de verergerde toestand. De vierde coronagolf legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van de ziekenhuizen. 

“Onvoldoende gekwalificeerd personeel in ziekenhuizen”

“Laat u zich vaccineren en bevrijd ons van deze misère,” luidde de, volgens de Communicatie Dienst Suriname, ‘emotionele oproep’ van de directeur. 

Claudia Redan kwam namens de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) met een statement dat een niet-rooskleurig beeld schetste.

De druk op de medische zorg neemt door de toename van Covid-19-geïnfecteerden enorm toe. Niet alleen de beschikbaarheid van bedden is zorgelijk, maar ook het gedeelte van het personeel in de tweede lijn, die aan het uitvallen is. “De situatie is zeer ernstig. Wij hebben een ernstig human resources-probleem, onze top verpleegkundigen trekken weg. De ziekenhuizen beschikken momenteel niet over voldoende gekwalificeerd personeel voor Covid-19- en reguliere zorg”, zei de directrice van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). 

Sunita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directrice van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitster van de Stuurgroep Covid-Communicatie, wees op het belang van vaccineren. Zij heeft met behulp van grafieken en tabellen meer inzicht verschaft over medisch-technische data en feitelijkheden. In de periode van 1 augustus tot en met 13 september is van alle Covid-19-gerelateerde ziekenhuisopnames, 83 procent van de zorgbehoevenden niet gevaccineerd. 8,6 procent is ingeënt met slecht 1 dosis van de beschikbare vaccins. “Het grootste deel van de mensen die opgenomen moeten worden betreft niet gevaccineerden. Dit accentueert het belang van vaccineren. Wij zijn continue bezig met crisismanagement,” aldus de voorzitster van de stuurgroep. Zij zei ook,  dat alle beschikbare gereedschappen gebruikt moeten worden “om onszelf en anderen te beschermen, daarvan is vaccinatie tot nog toe de meest effectieve”. 

Zwangerschap en Covid-19

Wereldwijd zijn inmiddels grote aantallen zwangere vrouwen gevaccineerd tegen infectie met het coronavirus. De eerste resultaten zijn geruststellend: er worden geen nadelige gevolgen gezien voor zwangerschap en het ongeboren kind. Dit is in overeenstemming met de zeer uitgebreide ervaring met diverse andere niet-levende vaccins tijdens zwangerschap. 

Het ministerie van Volksgezondheid en het Covid-19 Outbreak Management Team (OMT) adviseren alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren. 

Uit statistieken is te analyseren dat zwangere vrouwen het enorm hebben te verduren met de Delta-variant. “Zij hebben al een extra gewicht, een extra volume en als ook de longen aangetast worden, is de kans reëel om op de intensive care terecht te komen”, sprak Nannan Panday.

error: Kopiëren mag niet!