SoZaVo betreurt optreden directrice Huize Ashiana in video op internet

Ashiana heeft administratie niet op orde

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) betreurt het ten zeerste, dat er vanuit de directie van Huize Ashiana een filmpje openbaar is gemaakt over de situatie van het bejaardentehuis. Dit op een moment waarop het ministerie zich samen met het bestuur van het tehuis bezig was in te spannen voor een oplossing. Het resultaat was dat dinsdagmiddag omstreeks drie uur vanuit de overheid voeding is geleverd aan de bejaardeninstelling, terwijl het kwaad reeds was geschied middels het filmpje. Dit bericht het ministerie woensdagmiddag 15 september in een bekendmaking.

Het ministerie onderkent de situatie waarin ook opvanginstellingen in ons land gebukt gaan onder de huidige situatie en dat seniorenburgers extra kwetsbaar zijn met als gevolg, dat er extra alertheid aan de dag moet worden gelegd om aan hun behoeftes te voorzien. Dit al mede op basis van de Wet Opvanginstellingen (SB 2014. No. 7) en het Staasbesluit Instelling Standaarden voor Opvanginstellingen (SB 2017. No. 8). 

Voorts wordt verwezen naar de statuten van Huize Ashiana, waarin duidelijk is aangegeven dat het bestuur en de directie specifieke en uitvoerende verantwoordelijkheden worden toegekend. Deze verantwoordelijkheden hebben te maken met de soepele dagelijkse bedrijfsvoering van Huize Ashiana.

Vanuit de jaarlijkse overheidsbegroting komt Huize Ashiana in aanmerking voor de toekenning van subsidie, waarmee ze op verantwoorde wijze de opvanginstelling dient te exploiteren. De administratieve processen om deze subsidie aan te vragen en te verkrijgen zijn meer dan bekend bij de directie van Huize Ashiana. De uiterlijke indiening van de subsidieaanvraag voor het tweede halfjaar van 2021 moet in de periode mei-juni 2021 geschieden.  Helaas is deze aanvraag ruim 2 maanden na de deadline ingediend. 

Bij elke subsidieaanvraag en –verwerking moeten de administratieve en wettelijke regels in acht worden genomen. Het afwijken van deze procedure kan dan van invloed zijn bij het toekennen of afwijzen van deze subsidieaanvraag. Om zulks te voorkomen, is het dus van belang, dat in de bedrijfsvoering van Huize Ashiana rekening wordt gehouden met deze processen. Indien deze regels en vooraf afgesproken procedure in acht was genomen, kon het tehuis ruim op tijd beschikken over de subsidiegelden.

Het ministerie betreurt derhalve, dat met dit filmpje de indruk is gewekt dat er vanuit overheidszijde geen of nauwelijks inspanningen zijn gepleegd voor de seniorenburgers van het tehuis. Met het wereldkundig maken van het filmpje is de overheid onnodig in een kwaad daglicht gesteld. De overheid zal er alles aan doen dat de bestaanszekerheid en het welzijnsniveau van de senioren worden gegarandeerd. SoZaVo is trots op iedereen die zich oprecht heeft ingezet voor de geleverde bijdrage tot nu toe voor Huize Ashiana.

error: Kopiëren mag niet!