Positieve vooruitzichten samenwerking Suriname en Nederland

De vooruitzichten van de samenwerking tussen Suriname en Nederland zien er positief uit. In het kader van het verbeteren van de relatie is er een enorme belangstelling vanuit de Nederlands politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast is ook op verschillende beleidsterreinen interesse getoond. Dat zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) maandag 13 september tijdens de persconferentie van de Surinaamse regering na het werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland.

De minister zei, dat president Chandrikapersad Santokhi binnenkort een brief zal richten aan koning Willem-Alexander om hem uit te nodigen voor een bezoek aan Suriname. Eveneens de minister van Buitenlandse zaken en die van Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, aldus de Communicatie Dienst Suriname dinsdagavond 14 september in een persbericht.

Er bestaat ook interesse bij het parlement, Staten-Generaal, om bezoeken te brengen aan Suriname en in contact te treden met het Surinaamse parlement. “Dat is politiek van belang, omdat dat draagvlak creëert, en het is een mogelijkheid, nadat er 10 jaar lang weinig contact is geweest, om informatie te verschaffen en beter begrip te creëren voor de situatie waarin wij verkeren”, aldus de bewindsman.

“Meer functioneel zijn geweest de gesprekken met de burgemeester van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Ook op dat niveau zal de stedenbanden samenwerking versterkt, verbreed en verdiept worden. De burgemeester van Amsterdam zal reeds in december dit jaar Suriname aandoen. Dat betekent dat wij een gelegenheid krijgen om een groot werkprogramma uit te zetten met de nodige ondersteuning op dat niveau. Er zijn verschillende onderwerpen besproken; van universitaire samenwerking tot water, haven enzovoorts”, sprak Ramdin. 

Een team van de haven van Rotterdam zal een technisch bezoek brengen aan de Haven van Paramaribo, om te kijken hoe zij kunnen ondersteunen. Daarnaast is met Schiphol Airport een samenwerking getekend om na te gaan hoe de Johan Adolf Pengelluchthaven en het beoogde vliegveld in Nickerie te ondersteunen met technische bijstand. Over de mogelijkheid voor het opzetten van een Suriname Nederland Business Council, waar het bedrijfsleven de leiding moet nemen, is ook ter sprake gekomen. “Hetzelfde wat wij hebben voorgesteld aan Guyana en nu al zijn wij in een operationele fase.”

Met betrekking tot het recente bezoek aan Nederland zei de minister dat er zoveel fundament is gelegd, dat nu zal blijken hoe die strakke follow-up er zal zijn op alle beleidsterreinen. Met Nederland is overeenstemming bereikt over het aanwenden van de restant verdragsmiddelen. Bij het onafhankelijk worden van Suriname heeft Nederland omgerekend 1,6 miljard euro aan hulp toegezegd, de zogeheten verdragsmiddelen. Nederland heeft in 2012, in reactie op de aanname van de omstreden Amnestiewet, de besteding van de verdragsmiddelen opgeschort.
“Er is een ontmoeting geweest tussen president Santokhi en de gevolmachtigde ministers van de Antillen, die Curaçao, Aruba en Sint-Maarten vertegenwoordigen, over het versterken van de relaties.” Er zullen vrij snel wederzijdse bezoeken volgen met de Antillen, waarmee heel wat afspraken zijn gemaakt, verzekerde de minister. Dat zal gebeuren op parlementair- en regeringsniveau. Er is gesproken over de mogelijkheden voor handel in voedsel voor Aruba, veiligheid en transport perspectieven.

error: Kopiëren mag niet!