Minister Amoksi bereikt diverse akkoorden tot samenwerking tijdens werkbezoek aan Nederland

Tijdens het werkbezoek van de presidentiële delegatie aan Nederland, van 5 tot 12 september, heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie diverse samenwerkingsakkoorden bereikt met zijn Nederlandse collega.

Reclassering

Met minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft Amoksi een Memorandum of Understanding met betrekking tot reclassering getekend. Het directoraat Forensische Zorg op het ministerie gaat gedetineerden begeleiden op hun weg terug in de maatschappij na een straf te hebben uitgezeten, het Resocialisatie Project. Vanuit het Nederlandse ministerie voor Rechtsbescherming zijn al twintig laptops gedoneerd. Verdere uitwerking hiervan zal met een tegenbezoek van de Nederlandse bewindsman aan Suriname op 24 september geschieden, zo schrijft de voorlichtingsdienst van de regering.

Nationaal Mensenrechten Instituut

Verder zal met het nog op te richten Nationaal Mensenrechten Instituut, dat ervoor zal moeten waken dat de rechten van de mens op Surinaams grondgebied gewaarborgd zijn, een samenwerking worden aangegaan. Er is ondersteuning gevraagd aan Nederland en het United Nations Development Programme (UNDP) inzake de wijze waarop dit instituut het beste gestalte kan worden geven. Het vraagstuk mensensmokkel zal op een ander moment belicht worden.

Openbaar Ministerie

De minister was afgereisd ook met tal van dossiers die vanuit het Openbaar Ministerie (OM), met als counterpart het college van Procureur-Generaals, besproken moesten worden. Vanuit het OM is ondersteuning gevraagd voor tal van lopende projecten, zoals het opzetten van een Communicatie Unit, het opleiden van functionarissen van bepaalde afdelingen. Daarbij wordt gedacht aan een intake stage bij bepaalde onderzoeken en het afvaardigen van gepensioneerde officieren naar Suriname om onze officieren op te leiden. Deze projecten zullen vanuit het Makandra Fonds gefinancierd worden. Dit fonds heeft als doel het versterken van de Surinaamse economie, de rechtsstaat en het Surinaamse potentieel door overheidssamenwerking.

Rechterlijke macht

Met het Hof van Justitie, met als counterpart in Nederland de Raad voor Rechtspraak, is ook een samenwerking. Deze samenwerking houdt in dat de Raad voor Rechtspraak in Nederland zal optreden als counterpart van Suriname bij het inwilligen van een fonds binnen de Europese Unie (EU). Men denkt hierbij aan projecten voor het opleiden van rechters en het opzetten van een ICT-unit. Deze samenwerking zal vooral betrekking hebben op opleidingen. Verder is een aanvraag gedaan voor gepensioneerde rechters die hier komen werken, maar dit voorstel moet verder uitgewerkt worden.

Korps Brandweer Suriname

Er zijn diverse modellen aan de minister gepresenteerd als het gaat om de opleidingen bij de Politie Academie om de nodige competentie beter te structureren. Voor het Korps Brandweer Suriname zal een curriculum gemaakt worden voor de start van een officiersopleiding. De minister zal zich sterk maken om de vier brandweervoertuigen, waarvoor een offerte klaarligt, bestemd voor het wagenpark van de brandweer binnen te halen. De counterparts zullen zich in november verder verdiepen in de diverse samenwerkingsvraagstukken. 

Drone surveillance in strijd tegen criminaliteit

Ter bestrijding van de criminaliteit is ook een drone surveillance ter sprake gekomen. Ook dit project zal verder uitgewerkt worden vanwege de technische infrastructuur die dit project behoeft. Vanuit de Surinaamse havens, met name de luchthaven, zal gekeken worden of de ondersteuning aan het BID-Team (Bestrijding Internationale Drugshandel) meer bemensd zal worden. Er is gevraagd naar Douane-samenwerking, maar op een breder internationaal vlak waarbij de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, meegenomen moet worden.

Buurtmanagement

Tot slot, er is een project gestart, dat ondersteuning biedt aan buurtmanagement in Suriname. Dit is ook een Makandra Project. Het ligt in de bedoeling dat met dit project een verbinding gemaakt wordt tussen de politie en de samenleving, aldus de minister Amoksi.

error: Kopiëren mag niet!