Versneld vernieuwde aanpak onderwijs binnenland

Stagnaties in het regulier onderwijs in verschillende delen van het binnenland worden onmiddellijk opgeheven. Waarnemend-president Ronnie Brunswijk en minister Marie levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) hebben samen met deskundigen in een spoed onderhoud maandag 6 september het hoofd gebogen over de onderwijsproblemen van het achterland.

Enkele oplossingsmodellen die door Brunswijk zijn aangedragen tijdens dit gesprek, zullen meteen door de minister worden uitgevoerd.  

 Innovatie              

De waarnemend-president gaat voor praktische oplossingen met daarbij besparing van geld en tijd. Hij heeft de minister en haar staf daarom gevraagd om alles in het werk te stellen om daar waar er een grote concentratie is van leerlingen die naar de MULO-school moeten, het onderwijs naar die dorpen te brengen. Het gaat in deze om een pilotfase in onder andere de dorpen Loka Loka en Guyaba. In deze twee gebieden wordt in oktober gestart met het MULO voor het eerste leerjaar, tegenwoordig leerjaar 9 genoemd. De minister gaat mee met het voorstel en zal samen met haar staf alles in het werk stellen om dit nieuw initiatief van de waarnemend-president uit te voeren.

Indien de mogelijkheid daartoe bestaat wat materiaal en menskracht betreft, zal ook een aanvang worden gemaakt met het tweede leerjaar. Door de zware regenval zijn zowel het gebouw en bijna al het schoolmeubilair van de basisschool te Loka Loka vernietigd. Door de ontstane situatie zijn deze jeugdigen weerom verstoken van onderwijs. 

Ook de problemen van LBO Brokopondo, O.S. Sarakreek, Tapoeripakreek en Langu te boven Suriname zijn onder de aandacht gebracht van de minister. Brunswijk pleitte ervoor, dat de leerlingen van dit Langugebied niet langer verstoken moeten zijn van onderwijs. Hij vroeg de minister haar onverdeelde aandacht voor deze school en erop toe te zien dat de school per 1 oktober van start gaat.  

De overige problemen, zoals een tekort aan computers voor LBO Brokopondo, gebrek aan goede toiletten, gebrek aan watervoorziening en schoolmateriaal voor onder andere O.S. Sarakreek, zijn ook besproken. 

Moengotapu 

Verder is ook afgesproken dat de opening van de nieuwe VOS-school te Moengotapu op 10 oktober plaatsvindt. Volgens inventarisatie van het ministerie zullen zo’n 200 eerstejaars studenten op deze school worden opgevangen, aldus het Directoraat Volkscommunicatie van het Kabinet van de Vicepresident woensdag 8 september in een persbericht. 

error: Kopiëren mag niet!