Samenwerking LVV en Kustwacht voor gezamenlijke patrouilles

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de Kustwacht Suriname voor het uitvoeren van gezamenlijke vaarpatrouilles in de strijd tegen de illegale, ongemelde en ongereguleerde (IOO) visserij in de Surinaamse wateren. Hiervoor wordt een bedrag van SRD 2.4 miljoen ter beschikking gesteld aan de Kustwacht.

Er zullen wekelijks gezamenlijke vaarpatrouilles uitgevoerd worden door de verschillende controlerende autoriteiten onder coördinatie van de Kustwacht Suriname. De overige controlerende autoriteiten, met name de Marine en de Maritieme Politie, bieden hun ondersteuning middels terbeschikkingstelling van manschappen en materieel. Het ministerie van LVV meldt op haar website, dat door gebrek aan controle illegale visserij reeds jaren hoogtij viert in de Surinaamse wateren. Door de intense smokkel van vis derft de staat enorme inkomsten. Tevens vormt de illegale visserij een gevaar voor de veiligheid van de legale vissers.

Controle is prioriteit

De effectieve aanpak van illegale visserij moet resulteren in het verlagen van de grote druk die wordt uitgeoefend op de visserijbronnen en een verhoging van de aanvoer van vis in Suriname. Dit zal mogelijkheden creëren voor investeringen in de visverwerking, met als gevolg meer werkgelegenheid, verhoging van export en meer deviezeninkomsten.

Gezien de bedreigingen die de IIO visserij vormt, is het noodzakelijk dat de controle patrouilles structureel plaatsvinden. Echter is daaraan een hoog prijskaartje gekoppeld. Voor de continuering en optimalisering van de controle op het water is het van eminent belang dat hiervoor de nodige financiële middelen worden vrijgemaakt. LVV minister Parmanand Sewdien geeft aan, dat een effectievere aanpak van illegale visserij prioriteit is binnen het visserijbeleid. De overeenkomst met de Kustwacht Suriname voor het uitvoeren van gezamenlijke vaarpatrouilles ziet hij als grote stap ter garandering van duurzaam beheer van de visbestanden in Suriname.

Ordening en regulering

Enkele weken geleden heeft minister Sewdien in de Nationale Assemblee reeds aangegeven dat er sprake is van overbevissing in de Surinaamse wateren. Er zijn in de afgelopen jaren teveel visvergunningen verstrekt.  Zijn beleid is erop gericht dit aantal geleidelijk aan terug te brengen tot naar het niveau van 2013. Ondanks de teveel uitgegeven visvergunningen is er geen sprake van een verhoogde aanvoer van vis in Suriname. Er zijn ook niet meer visverwerkingsbedrijven bijgekomen en de exportcijfers van vis vertonen ook geen stijging.

In buurland Guyana, die nauwelijks meer vis in haar wateren heeft, is de export van vis wel gestegen. De conclusie is, dat gevangen Surinaamse vis daar naartoe wordt gesmokkeld door Guyanese vissers. Die opereren op Surinaamse visvergunningen welke ze tegen exorbitante geldbedragen via zogenaamde stromannen hebben gekocht of huren. Deze Guyanese vissers brengen veel schade toe aan de Surinaamse economie. Ze bezorgen Suriname ook grote problemen met Frans Guyana, omdat ze vaak rechtstreeks naar Franse wateren varen om er illegaal te vissen. De Fransen hebben meerdere malen zich hierover bij Suriname beklaagd. Het zijn immers vaartuigen die op Surinaamse vergunningen opereren. De Fransen hebben reeds enkele van deze boten in beslag genomen en als straf zijn deze visvaartuigen in tweeën gezaagd. 

Trawlers

Ook bij de categorie trawlers zegt minister Sewdien dat hij paal en perk zal stellen. Ook hier is er sprake van het wegsmokkelen van vis, voornamelijk van de zeer gewilde Red Snappers. De trawlers, veelal bemand door voornamelijk Venezolaanse vissers, smokkelen de Surinaamse vis naar Trinidad. Daar krijgen ze er een betere prijs voor en de regels zouden bovendien minder stringent zijn. De LVV-minister vindt het absurd, dat deze trawlers jaarlijks slecht 2 tot 3 landingen maken in Suriname. Vanaf komend jaar gaat LVV bij minder dan 3 landingen de visvergunningen intrekken. De visverwerkingsbedrijven waar ze aan verbonden zijn, zijn ondertussen hiervan op de hoogte gesteld. 

Maatregelen LVV hoopgevend

Dagblad Suriname wenst aan te tekenen, dat de maatregelen van LVV om de visgronden te beschermen tegen overbevissing en illegale visserij zeer hoopgevend zijn. Ook de ordening en regulering bij uitgifte van visvergunningen is een goede zaak. Reeds jaren worden onze natuurlijke rijkdommen letterlijk uit het land weggedragen zonder dat de Surinaamse bevolking er enige voordeel aan heeft. Het zijn veelal  buitenlandse vissers die zich schuldig maken aan het wegsmokkelen van onze vis, maar aangetekend dient te worden dat het onze eigen Surinamers zijn die hand en spandiensten verlenen om deze illegale praktijken mede mogelijk te maken. Het is te hopen dat de regering voldoende middelen weet vrij te maken voor de Kustwacht en de overige controlerende instanties zodat controle vaarpatrouilles structureel kunnen plaatsvinden.        

SS

error: Kopiëren mag niet!