Controle en handhaving coronamaatregelen laat te wensen over in Brokopondo

Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon van Brokopondo heeft in een media-interview aangegeven dat hij zich zorgen maakt, omdat het land middenin de vierde coronagolf is en er dagelijks tussen de twee- en driehonderd besmettingen zijn.

Op grond hiervan was hij tegen het Peacock Tournament (vissersfestijn) dat op 5 september op het stuwmeer werd gehouden.

Inconsistent 

Enkele burgers van Brokopondo vinden de districtscommissaris in deze een inconsistent beleid voeren, omdat er normaal huisfeestjes en dansactiviteiten worden georganiseerd in het district. Bijna elk weekend zijn er dansactiviteiten die vergunningplichtig zijn. De vraag die gesteld wordt is of de organisatoren een vergunning hebben van de districtscommissaris of niet. 

“We gaan ervan uit dat de districtscommissaris geen vergunning gaat verlenen vanwege de Covid-19 maatregelen die nu gelden”, zegt een man. “Als ze dan geen vergunning hebben dan is er al een reden om deze dansactiviteiten stop te zetten. Vlak voor zijn neus in het centrum waar zijn kantoor is gevestigd wordt er gefeest. Men doet het, omdat men weet dat het een vrij spel is.” “Waar blijft de controle en handhaving?”, vraagt een andere man zich af. 

Dat er nog geen sprake is van een grote Covid-uitbraak mag een wonder heten, maar het risico is er, met alle nare gevolgen van dien. De districtscommissaris was niet bereikbaar voor commentaar. 

VP

error: Kopiëren mag niet!