NPS: Reaktie op artikel Wim Bakker ‘De neergang en mogelijke herrijzenis van de NPS;

Reeds geruime tijd is duidelijk dat Wim Bakker niet kan accepteren dat hij het draagvlak dat hij binnen de NPS zoekt niet heeft kunnen vinden. Daarbij schroomt hij er niet voor elke gelegenheid te gebruiken om de NPS vaak onterecht te bespreken in de media en social media. 

Het is weer raak met het aangehaald artikel waar wij, alhoewel niet gebruikelijk, slechts enkele zaken wensen aan te halen die de lezer wel moet weten.

Bakker doet voorkomen alsof de NPS in de periode van het huidig bestuur o.l.v. Gregory Rusland een neergaande trend vertoont wat in werkelijkheid niet op waarheid berust. Gregory Rusland is in 2012 via democratische verkiezingen binnen de NPS gekozen met een overgrote meerderheid van de partijstructuren over het hele land. De NPS kreeg bij de nationale verkiezingen van 25 mei 2015 ongeveer 16.000 stemmen en werden voor het eerst Gregory Rusland en Patricia Etnel gekozen als nieuwe DNA leden van de NPS. Zij namen in 2015 dus over van de NPS DNA leden Ronald Venetiaan (2013 vervangen door Hesdy Pigot), Ruth Wijdenbosch, Arthur Tjin en Patrick Kensenhuis.

In de periode tussen 2015 en 2020 is de NPS gegaan van 16.000 stemmen naar ongeveer 33.000 stemmen, een groei van iets meer dan 100%. Bij de nationale verkiezingen van 2020 is Gregory Rusland vanwege zijn draagvlak rechtstreeks gekozen. Waar heeft Bakker het dan over? Terwijl hij en de politieke tegenstaanders van de NPS steeds riepen dat de NPS dood was en nul zetels zou behalen o.l.v. Gregory Rusland, heeft de NPS een groei van meer dan 100% onder moeilijke omstandigheden tussen 2015 en 2020 kunnen realiseren. Door het kiessystem heeft de NPS 3 zetels kunnen behalen maar NPS is de derde grootste partij qua aantal kiezers in Suriname na de VHP en de NDP. Wat dat betreft heeft de NPS inderdaad huiswerk om strategisch de komende verkiezingen in te gaan en ondanks het kiessystem meer zetels te bemachtigen.

Bakker haalt aan dat in 2010 Gregory Rusland de partij overnam van Ronald Venetiaan wat NIET waar is. De verkiezingen binnen de NPS vonden plaats in Juni 2012 en bij die verkiezingen waren alle structuren in beweginging om de opvolging van Venetiaan te realiseren. Wim Bakker geeft opzettelijk verkeerde informatie aan de gemeenschap maar een ieder die de informatie van die dagen zal opslaan zal tot de ontdekking komen dat de structuren over alle districten wel degelijk kandidaten hebben uitgenodigd om hun visie te presenteren en men op een eerlijke basis en overtuigd de keus heeft gemaakt voor de nieuwe voorzitter, Gregory Rusland.

Jammer dat de persoonlijke ambities van Bakker niet vervuld kunnen worden en hij steeds valse beschuldigen uit naar de leiding van onze partij. Niet omdat de leden niet achter Bakker’s wilde ideeën aan willen lopen zijn de structuren van de NPS niet goed.

De NPS is de partij die uitgebreid structuren consulteert bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ook ideeën van Bakker zijn vaak voorgelegd aan de vergaderingen en wanneer zaken worden afgewezen, dan deugt de leiding in zijn ogen niet.  Overigens als hij de partij nu beschuldigt van gebrekkige structuren in 2012 waardoor Rusland de verkiezingen won, moet in herinnering gebracht worden dat binnen de toen geldende structuren Bakker een prominente rol vervulde, waardoor hij zelfs zonder draagvlak binnen de partij DNA lid van de NPS kon worden. Bij onderzoek naar de bijdrage van de onder afdeling (Swietie Roos) waar hij de voorzitter van was bleek uiteindelijk dat slecht hij en een familielid overwaren en de structuur helaas onder zijn leiding volledig is verdwenen.

Over de persoonlijk onterechte aanvallen op onze voorzitter de hr. Rusland zullen wij niet ingaan, omdat die vaker zijn weerlegd, ook door studies van diverse media w.o. De Ware Tijd. Wij zijn op de hoogte van het feit dat de structuren niet hebben willen ingaan op voorstellen van Bakker bij de verkiezingen van 2015, wat kwaadbloed bij Bakker teweeg heeft gebracht en zijn aanvallen vanaf toen verhevigd werden. 

M.b.t. de statuten wijzigingen van 2018 heeft het bestuur van de NPS die voorgesteld aan het congres die de wijzigingen unaniem (meer dan 300 personen op de vergadering) heeft goedgekeurd, waarbij men ter vergadering onderbouwd heeft aangegeven waarom men achter die wijzigeningen stond. Bakker heeft met enkele (minder dan 7 personen) de partij in Juni 2020 en December 2020 voor het gerecht gebracht en heeft terecht de zaak in dec 2020 verloren. Bij de rechter zijn alle procedures voor besluitvorming binnen de NPS behandeld en is de NPS door de rechter in het gelijk gesteld. Overigens wordt de partij niet door 3 mensen vertegenwoordigd zoals Bakker beweerd,  maar door de meerderheid van het statutair gekozen hoofdbestuur. 

Nu is de partij weer door deze personen voor het gerecht gebracht en wij zullen de gemeenschap direct op de hoogte stellen van de uitslag zodra die binnen is. Wij weten dat het bij deze gasten niet gaat om een zaak tegen de partij te winnen, maar zoveel mogelijk proberen schade aan onze partij toe te brengen. 

Intussen hebben wij de taak om voor het volk, die wij vertegenwoordigen, op te komen in deze moeilijke tijd van inflatie op o.a. salarissen, hoge prijzen in de winkels, stijgende bus, stroom en water rekeningen, woningnood, presenteren van gedegen scholing, tegengaan van nepotisme en goed en transparent bestuur bevorderen.

De NPS weet dat bij haar 75 jarig bestaan (29 september 2021) Suriname voor grote uitdagingen staat en de NPS onder de omstandigheden haar bijdrage voor een beter Suriname, vooral ook nu, moet blijven leveren. De partij kan zich niet bezig houden met de persoonlijke teleurstellingen van Bakker en de enkelen die met hem meelopen en wij moeten voortgaan met onze structuren om ons werk te kunnen blijven uitvoeren, ook in de komende 75 jaren.

Wij roepen bij deze alle NPSers en sympathisanten op hun bijdrage te blijven leveren aan het groter worden van de partij en een beter Suriname. 

error: Kopiëren mag niet!