Assembleeleden zitten tijdens reces niet stil

De Nationale Assemblee, DNA, is met reces ofwel met vakantie. Op vrijdag 27 augustus is na de aanname van de intrekking van de wijziging van de Amnestiewet van 2012, het parlement op reces gegaan en werd het parlementair jaar afgesloten. 

Tijdens het reces zijn er geen openbare vergaderingen in DNA gepland. In deze periode is het parlement ook niet gesloten, het kan altijd bijeengeroepen worden om te vergaderen. Deze periode is slechts bedoeld om zaken in orde te maken voor de Jaarrede van de president welke dit jaar op vrijdag 1 oktober plaatsvindt. Dan zal president Chandrikapersad Santokhi, in een Buitengewone Openbare Vergadering, zijn Jaarrede uitspreken. De voorbereidingen hiertoe zullen vanaf midden september plaatsvinden.

Maar, wat doen de Assembleeleden tijdens het reces? Een rondgang van de redactie van Dagblad Suriname onder een aantal Assembleeleden maakt duidelijk dat veel leden van het parlement niet stilzitten, integendeel. Bij weinigen is echt sprake van een welverdiende vakantie.

Jogi (VHP): “Ik ben hele dagen op mijn perceel aan het werk”

Mahinder Jogi, de zeer ervaren VHP-politicus, laat weten, dat hij elke dag van half zeven ‘s morgens tot vijf uur ‘s middags op zijn perceel werkt met zijn arbeiders (zie foto top). “Om zes uur ‘s avonds ga ik op straat tot tien  uur. Ik bezoek mensen met wie ik eerder telefonisch afspraken heb gemaakt om met ze hun problemen te bespreken en te kijken wat opgelost kan worden. Daarna ben ik thuis bezig zaken te lezen en te bekijken en zo rond elf uur ga ik slapen. ‘s Morgens om vijf uur ben ik wakker en bezig mijn dag uit te zetten.” 

NPS’er Rusland: “Reces betekent niet dat je volledig met vakantie bent’

NPS-Assembleelid Gregory Rusland, zegt dat zijn Assemblee-reces nooit anders is geweest. “Ik zit nu zes jaar in het parlement, het enige is dat je geen DNA-vergaderingen hebt, maar alle andere werkzaamheden lopen gewoon door. Reces betekent dus niet, dat je volledig met vakantie bent, je werk gaat door. Ik ben nu ook in de situatie dat ik gepensioneerde ben, dus wat dat betreft gaat veel tijd zitten in de politieke activiteiten en binnenkort zal ik mij ook wel bezighouden met activiteiten op mijn werkgebied, wat ik heb gedaan, buiten het formele om van een werkgevers-/werknemersrelatie.”

DNA-lid en vicevoorzitter parlement Sharman: “Zou willen genieten van de vrije dagen, maar dat gaat niet kunnen”

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman, die ook vicevoorzitter van de Assemblee is, laat de redactie van Dagblad Suriname in een reactie weten dat hij graag “zou willen genieten van de vrije dagen”, maar dat dat niet zal kunnen, “omdat voorzitter Marinus Bee uitlandig is en ik derhalve moet waarnemen”. “Er is wel elke dag wat te doen.”

Asabina (BEP): “Reces geen moment of periode voor ontspanning of chillen”

Ronny Asabina, BEP-Assembleelid, zegt dat het reces voor hem “geen moment of periode voor ontspanning of chillen” is, “maar meer achterstand, onder meer op het gebied van sociale en maatschappelijke verplichtingen, inhalen, meer tijd vrij maken in familieverband, partij politieke activiteiten en niet te vergeten het nieuws, dus de ontwikkelingen om je heen, ook wereldwijd, tot je nemen en of volgen, onder meer via social media en daarvoor in aanmerking komende samenkomsten”. Daarnaast zegt Asabina, dat ook ‘het educatieve’ niet wordt vergeten. “Te weten het bijwonen van afstudeervoordrachten van studenten die je tijdens hun studie, met data, inzichten en adviezen hebt bijgestaan en ook in die hoedanigheid blijven fungeren, dus als klankbord, informant voor studenten.”

Wang, VHP: “Met reces pakken we het buitenwerk weer op”

VHP-parlementariër Chuanrui Wang legt in uitgebreide bewoordingen uit hoe hij het reces ziet en doorkomt. “Voor het reces is een aantal belangrijke wetgevingsproducten behandeld in het parlement. Met dit drukke schema hebben veel DNA-leden weinig tijd gehad om hun werk buiten de Assemblee te verrichten. De werkzaamheden van een DNA bestaan 20 procent uit werkzaamheden binnen DNA, zoals vergaderingen, en 80 procent van het werk gebeurt buiten. Je moet in contact zijn met het volk, omdat jij hen vertegenwoordigt in het parlement. Met het reces pakken we het buitenwerk weer helemaal op. Als parlementariër ben je continue bezig je voor te bereiden op wetproducten die behandeld moeten worden. Zelf ben ik bezig om me voor te bereiden op de Wet op Privacy die na de recesperiode behandeld zal worden. Het politiek werk blijft eveneens niet achter.”

Wang zegt verder, dat met de ressortraads- en districtsraadleden ook wordt gewerkt “om de mensen tegemoet te komen waar nodig is”. “Het doen van sociaal werk maakt eveneens deel uit van de recesperiode. Op deze manier weet je ook wat de noden zijn van de instellingen. Informatie krijg je, door naar de mensen te gaan en dat proberen we zoveel als mogelijk te doen. Het er op na houden van sociale contacten is daarom eveneens van belang.

We moeten niet vergeten dat september snel voorbij is en dan moeten we ons eveneens voorbereiden op de Jaarrede van de president en dan komt ook de begrotingsbehandeling. Ik hoop dat dit gedeelte ook heel snel verloopt zodat het parlement ook verder kan met het behandelen van wetten.”

Melvin Bouva (NDP): “Het reces begint altijd met mijn jaardag”

“Ik kijk uit naar elk reces”, aldus NDP-parlementariër Melvin Bouva in een reactie ergens vanuit het binnenland. ‘Zeker het september-reces, want die begint met mijn jaardag op 3 september. Dat is voor mij een goed begin, altijd. Het is nu een moment voor mij, vooral gelet op de Covid-pandemie, om mij terug te trekken met mijn naaste familie in het binnenland. Daar geniet ik echt van de cultuur, en het schoon dat we hier als land te bieden hebben, het is echt geweldig.” 

“Voor het eerste deel van het reces is het echt relaxed, genieten van de vrije dagen en dan gecombineerd met zeg maar, het werk van de andere zijde. Voor mij is het niet alleen maar het parlementair werk. Ik heb een  onderneming te draaien en daarvoor heb ik tijdens het reces wat meer tijd en aandacht. En, natuurlijk ook mensen ontmoeten die je door de tijd heen niet hebt kunnen ontmoeten. Daarnaast veel lezen, de situatie thuis wat meer oppoetsen van de werkkamer tot aan de tuin. Dat is het eerste deel van het reces, meer relaxed en ontspannen, de jaardag daar begint het mee, dat is mijn geluk en mijn plezier.”

“Het tweede deel van het reces heeft veel te maken met ontmoetingen hebben, planning maken voor het  nieuwe parlementair jaar. Weer naar de buurten gaan, mensen treffen en ontvangen, veelal in een open, zeg maar, ontspannen sfeer, bijvoorbeeld ergens buiten de stad of in een restaurant. Ik ben veel buiten de stad, in districten, tijdens het reces. En natuurlijk ook de kinderen weer klaarmaken voor school en dat hoort ook in het tweede deel van het reces. Natuurlijk ook veel bezig zijn met het gezin, familie, vrienden en naasten. Een tijd om even twee stappen terug te doen om aan het begin van het nieuwe parlementair jaar weer vijf stappen vooruit te zetten.”

PK

error: Kopiëren mag niet!