Regering reageert op ophef over auto ambassadeur Khargi

Met betrekking tot de aanschaf van een voertuig voor de ambassadeur in Nederland delen wij graag de juiste informatie met u, zo begint onderstaand persbericht van de Communicatie Dienst Suriname naar aanleiding van de nodige ophef rond een nieuwe dienstauto van ambassadeur Rajendre Khargi in Nederland.

De ambassadeur zou onder normale omstandigheden een residentie ter beschikking hebben, ware het niet dat het daartoe beschikbare gebouw, is verkocht door de vorige regering. Op basis hiervan vertoeft de ambassadeur in zijn eigen woning en verplaatst zich dagelijks tussen zijn woning, de ambassade en andere noodzakelijke plekken. 

De realiteit is dat de Surinaamse ambassadeur tot twee keer toe met een defectief voertuig langs de weg is komen te staan. De noodzaak om het 18 jaar oude voertuig te vervangen was dus dringend aanwezig. Het tweede voertuig, een 8 jaar oude bus, kan immers moeilijk worden ingezet, om te voorzien in het regulier transport van de ambassadeur. 

In afwachting op vervanging had ambassadeur Khargi zijn eigen voertuig ingezet, welke nog steeds beschikbaar is voor de ambassade. De juiste procedure is bewandeld door via de Raad van Ministers goedkeuring aan te vragen voor de lease van een voertuig. Het leasebedrag is € 1.100 per maand voor dit voertuig. 

Daar de ambassade slechts over 1 representatief voertuig beschikt, wordt dit voertuig ook ingezet voor transport van buitenlandse gasten die in werkverband noodzaak moeten worden getransporteerd. 

“Wij hopen met deze info de feiten in het juiste perspectief te hebben geplaats. Als Surinamers siert het ons immer om de integriteit van elke Surinamer te waarborgen en alle informatie te delen die ertoe kan leiden dat wij elkander met gepast respect bejegenen en blijven werken aan verheffing van elkaar in het algemeen en de natie in het bijzonder.”

error: Kopiëren mag niet!