Wegenautoriteit vervangt duiker Afobakaweg mast 40

BEP-Assembleelid Asabina: “En nu naar soortgelijke situatie bij km. 61”

In een vrijdag 3 september op social media gepubliceerd bericht, legt de Wegenautoriteit uit wat zij heeft gedaan bij mast 40 langs de Afobakaweg.

Een Public Private Partnership (P.P.P.) tussen de Wegenautoriteit (WA), het Ministerie van Openbare Werken en IAmGold/Rosebel Gold Mines N.V. heeft erin geresulteerd, dat de gevaarlijke situatie aan de Afobakaweg ter hoogte van mast 40 tot het verleden is gaan behoren.

Als gevolg van de ingeklapte duikers aan de westelijke kant van de weg kon het water niet van west naar oost stromen. Er ontstond hierdoor een waterkolom van circa 4,5 meter ten westen van het wegdek waardoor urgent optreden noodzakelijk werd.mDe Afobakaweg is één van de belangrijke verkeersaders richting het zuiden van ons land. Deze primaire weg leidt onder meer naar het bedrijfsterrein en concessiegebied van goudmultinational IAMGold/Rosebel Gold Mines N.V. en overige lokale- en internationale ondernemingen evenals de Afobakastuwdam.

De aanpak is alsvolg geweest:

1. De drooglegging van het gebied geschiedde door de weg over de gehele breedte bij een sleuf van 02,5 meters uit te graven, zodat het water kon wegstromen. Alsgevolg van de waterdruk is het uitgegraven gedeelte tot een breedte van circa 14 meter weggespoeld; hetgeen ook al was ingeschat door deskundigen van de Wegenautoriteit. Het overtollig water is in 03 dagen tijd afgevoerd.

2. Afdammen van het werkgebied, nadat het water op een beheersbaarsniveau was.

3. Het verwijderen van de kapotte duikers.

4. Het aanvullen van de grond voor het leggen van de duikers.

5. Het plaatsen van de nieuwe duikers.

6. Het aanvullen en verdichten van het cunet tot de gewenste hoogte.

7. Het plaatsen van geotextiel (zowel op het talud van de in- en uitstroom zijde).

8. De bekleding van het talud met breuksteen.

9. Het maken van de wegfundering met base course.

De weg is hierna weer opengesteld voor het verkeer met inachtneming van de nodige veiligheidsvoorzieningen in een strekking van 300 meter voor en na het reparatievak. Binnen niet al te lange tijd zal de Wegenautoriteit overgaan tot verharding van deze wegstrekking.

Asabina: “Het probleem kon ook eerder worden verholpen”

Het BEP-Assembleelid Ronny Asabina vindt, dat informatie “nooit teveel” is. “Het probleem kon ook eerder worden verholpen. Men moet ook oor en oog hebben voor een soortgelijke situatie ter hoogte van km 61”, aldus een kritische noot van de politicus op zijn Facebookpagina in reactie op de uitgebreide tekst en uitleg van de Wegenautoriteit.

PK

error: Kopiëren mag niet!