Recreatieoorden maken zich op voor vakantieseizoen

De diverse recreatieoorden in het district Para zijn sinds enige weken bezig zich op te maken op voor de komende vakantieperiode. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan faciliteiten worden ter hand genomen en met de autoriteiten wordt overleg gevoerd hoe de andere randvoorwaarden in place te krijgen zoals op het vlak van de handhaving van de algemene openbare orde en veiligheid.

De grootste uitdaging waar de oorden thans voor staan is de vuilophaal. Het ophalen van vuil nemen de recreatieoorden zelf ter hand en op eigen kosten, omdat reeds geruime tijd geen vuil wordt opgehaald. De ondernemer die de vuilophaal voor het districtscommissariaat verzorgd is reeds geruime tijd nog niet betaald voor verrichtte diensten. Het merendeel van de huidige bezoekers aan de oorden houdt over het algemeen zich goed aan de Covid-maatregelen. Sedert de laatste week van maand juli mochten de recreatieoorden na maandenlange sluiting onder voorwaarden de poorten weer openstellen voor het publiek. 

Lifeguards en banklening 

In totaal zijn er circa 28 gecertificeerde recreatieoorden in Para. Deze oorden zijn verenigd in de Stuurgroep Recreatieoorden Para. Ze onderscheiden zich van de zogenaamde privé oorden. Sherida Mormon van de Stuurgroep Recreatieoorden Para zegt, dat in de afgelopen periode sedert de weder openstelling gewerkt is aan het weer op peil brengen van de faciliteiten en capaciteitsversterking. Zo is er in samenwerking met het ministerie Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, een EHBO- en lifeguard training verzorgd. Circa 25 personeelsleden ronden komende week de lifeguard training af.

Een heel positieve ontwikkeling is dat de recreatieoorden door tussenkomst van het ministerie van TCT en SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association) de mogelijkheid hebben gekregen om bij de Hakrinbank geld te lenen voor dringende herstel- en onderhoudswerkzaamheden. Door de langdurige sluiting en de recente wateroverlast is er sprake van achterstallig onderhoud en schade aan faciliteiten. De recreatieoorden zijn niet in staat uit eigen middelen de herstelwerkzaamheden te bekostigen. De Hakrinbank is bereid gevonden de oorden te financieren op basis van “cash based collateral”. Normale leningen zijn altijd slechts mogelijk geweest met onroerend goed als onderpand. Nu worden de inkomsten van de recreatieoorden als zekerheid voor de bank gegeven.    

Vuilophaal en veiligheid

Sherida Mormon geeft aan, dat de oorden thans met vereende krachten een deel van hun inkomsten reserveren voor ophaal van vuil. Dat doen ze in samenwerking met een lokale ondernemer. Deze nieuwe situatie, waarbij de houders van recreatieoorden zelf hun vuil moeten afvoeren, brengt echter een andere uitdaging met zich mee. Voorbijgangers van de zogeheten privé oorden dumpen namelijk hun vuil op locaties waar houders van recreatieoorden onterecht voor moeten opdraaien. Ook de oorden die verder afgelegen zitten en slecht toegankelijk zijn voor de vuiltruck, vormen een andere uitdaging. Volgens Mormon zal binnenkort weer aan tafel gezeten worden met het districtscommissariaat en de vuilophaal ondernemer om te bekijken hoe tot een fundamentele oplossing te komen. Ook van groot belang is het garanderen van de algehele veiligheid in het district tijdens de vakantieperiode. Het ministerie van TCT en het districtscommissariaat zijn formeel hierover benaderd.

Mormon verwacht een toenemende drukte tijdens de vakantieperiode. Bij eventuele calamiteiten zou politie snel en effectief moeten kunnen optreden.  Ze pleit daarom voor versterking van de politie en andere ondersteunende diensten.

Ze is hoopvol gestemd over de positieve impact die het toerisme zal hebben op de rest van het district. Vele micro-ondernemers en toeleveringsbedrijven zullen er wel bij varen. Dat betekent werkgelegenheid voor velen. “Goed overleg met de districtsautoriteiten is daarom van belang om deze ontwikkelingen in de juiste banen te leiden”, aldus Sherida Mormon van de Stuurgroep Recreatieoorden Para. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!