Defensie-minister Mathoera: Tigri en Corantijnrivier zijn Surinaams grondgebied

“De Corantijnrivier is Surinaams grondgebied. Tigri is Surinaams grondgebied. Er is daar geen twijfel over. Guyana heeft het op dit moment. Maar, wat voor ons belangrijk is, dat het probleem opgelost wordt en dat het duidelijk wordt dat het echt Surinaams grondgebied is.” Dit zei minister Krishna Mathoera donderdag 2 september tijdens een persconferentie van Defensie. 

Vakbond voor militairen 

“Wat we nu hebben is een grenscommissie. Die is bezig ermee. Ik hoop dat het op de agenda geplaatst wordt en opgelost wordt”, stelde de bewindsvrouw. 

De Defensie-minister merkte op, dat er in de samenleving een discussie is of militairen zich mogen verenigen in een vakbond. “Wij zijn nog bezig met beraadslagingen. Wij willen inspraak wel regelen, volgens wet-en regelgeving is er ruimte voor een overlegorgaan. Echter is het overlegorgaan nog niet geïmplementeerd. Als departement hebben wij al een staatsbesluit voorbereid dat goedgekeurd moet worden door de president,” aldus de bewindsvrouw.

Eind 2021 moet dit overlegorgaan reeds ingevuld zijn, waardoor manschappen van het leger meer inspraak zullen hebben. In het orgaan zullen een vertegenwoordiging van de overheid en een vertegenwoordiger van alle krijgsmachtsdelen van het leger zitting hebben. 

Minister Mathoera benadrukte, dat de voedselvoorziening van militairen op posten verbeterd moet worden. “Op social media komen we af en toe tegen, dat manschappen het moeten doen met gebrekkige voeding. Wij proberen alles op orde stellen om de voedselvoorziening kwalitatief te bevorderen,” aldus de minister. Zij voegde eraan toe, dat er wel enkele praktische problemen zijn. Zo is er een achterstand van ruim SRD 50 miljoen aan betalingen bij leveranciers.

Dispuut

Het gebied tussen de Boven-Corantijnrivier en de Coeroenierivier wordt momenteel door Guyana bezet gehouden. Dit gebied staat bekend als Tigri. Guyana noemt dit gebied New River Triangle en beschouwt het als haar eigen. Het dispuut is ontstaan bij de bepaling van de grens tussen Suriname en Guyana. De grens wordt gevormd door de Corantijnrivier die in zijn geheel aan Suriname behoort.

Bij de vervolging van de Corantijn is er een dispuut. Guyana gaat ervan uit de de Coeronie en de Kutaririvieren de voortzettingen zijn van de Corantijnrivier. In werkelijkheid is het de Boven-Corantijn die de Guyanezen de New River noemen. De Guyanezen hebben de positie overgenomen van de Britten die tijdens de koloniale periode de Coeronie als grens hadden aangegeven. Sinds 1969 wordt het gebied bezet gehouden door Guyanese troepen. In 1971 zijn op Trinidad onderhandelingen geweest tussen de toenmalige Surinaamse premier Jules Sydney en de Guyanese leider Burnham. Vanaf toen is het een erkend dispuut. De twee landen kwamen overeen dat het gebied gedemilitariseerd zou worden. Echter hebben de Guyanezen zich nooit daaraan gehouden. Tot de dag van vandaag zijn er Guyanese troepen gestationeerd in het gebied. Internationaal wordt het gebied steeds vaker als Guyanees territorium aangekaart en jarenlang zijn er geen noemenswaardige pogingen gedaan vanuit Suriname om het gebied te her claimen. De Guyanese president onthulde vorig week een kaart van Guyana waar het Tigri-gebied als Guyanees territorium op staat aangegeven. Opmerkelijk is dat op Guyanese social-media pagina’s gediscussieerd werd over het al dan niet behoren van de “New River Triangle” aan het buurland. De meningen onder de Guyanezen zijn duidelijk verdeeld. 

error: Kopiëren mag niet!