Ambtenaren nieuw OW-directoraat Onderzoek en Dienstverlening getraind

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft het organogram aangepast. Onderzoek en Dienstverlening (O&D) is als vierde directoraat toegevoegd.

In dit kader zijn onlangs informatiesessies gehouden voor ambtenaren die voornamelijk te werk zijn gesteld bij het nieuwe directoraat, alsook voor hen die invulling geven aan de nieuwe structuren binnen het aangepaste organogram, zo bericht OW vrijdag 3 september.

De eerste infosessie betrof “taken en bevoegdheden van nieuwe stafleden” en de tweede “aanbestedingsproces op het ministerie”. 

Volgens directeur Santosh Soman van Civieltechnische Werken (CTW) is middels deze infosessie het startsein gegeven aan het trainingsprogramma binnen Openbare Werken. Echter volgen er nog meer van deze trainingen, lezingen, workshops en bijeenkomsten.

Tijdens de infosessie is onder andere aandacht besteed aan de doelen en taken van een directeur, onderdirecteur en hoofd. Hoe zien de taakstellingen van onder meer de afdelingen Personeelszaken, Documentaire Informatie Voorziening (DIV), secretariaten, Juridische Zaken en Controle eruit. Tijdens de presentaties werd uitgebreid ingegaan op hoe de verschillende afdelingen binnen de directoraten functioneren en aan welke regels het personeel zich dient te houden.

Minister Riad Nurmohamed gaf gedurende zijn presentatie aan welke afdelingen volgens het nieuwe organogram rechtstreeks onder de minister vallen en hoe deze van dienst kunnen zijn voor de vier directoraten van Openbare Werken.

De bewindsman gaf verder te kennen dat het nodig is trainingssessies te houden binnen het ministerie, zodat de mensen die op dit ministerie werkzaam zijn up-to-date blijven in hetgeen waarmee zij belast zijn en zo hun werk steeds efficiënter kunnen uitvoeren. De tweede sessie was gericht op het aanbestedingsproces, waaronder het lezen van bestekken, aanbestedingsreglementen, uitvoeringsvoorwaarden en de procedure van het verloop van het aanbestedings- en gunningsproces tot de contractondertekening.

error: Kopiëren mag niet!