Publicatie van alle uitgegeven concessies, grondaanvragen en vergunningen

Dezer dagen dagen is in de publiciteit gebracht een lijst met een overzicht van uitgegeven goudconcessies. Het betreft een overzichtslijst die van 2013 dateert en waarvan als bron is aangegeven de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, Afdeling Database Cadastre. De uitgegeven goudconcessies bevinden zich in gebieden die area’s of interest zijn van zowel IamGold en NewMont.

Op de lijst prijken enkele klinkende namen van personen en bedrijven.  De uitgegeven goudconcessies varieren in oppervlakte tussen de 200 en 28.000 hectare. De lijst uit 2013 geeft echter ook aan, dat enkele bedrijven over meerdere concessies beschikken. Na 2013 zijn er veel meer concessies uitgegeven. 

Het lijkt geen toeval, dat het in de publiciteit brengen van de overzichtslijst in het kielzog plaats vindt van de heel felle debatten in de Nationale Assemblee en de maatschappelijke discussie over grondconversie. Voor en tegenstanders bestookten daarbij elkaar met allerlei insinuaties over het in bezit hebben van grote lappen (landbouw)grond van individuen. Hun belangen zouden met grondconversie meer worden gediend dan die van de gewone burger die niet eens over een bouwkaveltje kan beschikken om er een eigen woning op te bouwen. De insinuaties over en weer hadden ook iets van het criminaliseren van individuen die over grote lappen grond beschikken.

De overzichtslijst van 2013 van uitgegeven goudconcessies die thans in de publiciteit is gebracht lijkt te zijn bedoeld om een evenwichtige publieke opninievorming teweeg te brengen. 

In het belang van de zoveel beloofde transparantie lijkt het echter goed de zaak breder aan te pakken. Het zou goed zijn voor de oordeelvorming van de bevolking om alle uitgeven concessies, vergunningen en grondbeschikkingen op een speciale website te publiceren. Deze publicatie dient bezien te worden in het kader van de wet openbaarheid van bestuur. Dit is een van de actiepunten in het Herstelplan.

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien een krachtig pleidooi gehouden voor publicaties van alle aanvragen van grond, vergunningen, concessies, et cetera. Ook toewijzingen zouden publiekelijk bekend gemaakt moeten worden. De nu in de publiciteit gebrachte overzichtslijst van verleende goudconcessies zou niet de schijn moeten hebben van een incident. Het moet onderdeel zijn van de inborst die wij als sameleving ons eigen willen en moeten maken om corruptie en zelfbevoordeling tegen te gaan.   

Klik op onderstaande link om inzage te verkrijgen in de naar buiten gebrachte goudconsessielijst: 

error: Kopiëren mag niet!