Inzet Ravaksur bij onderhandelingen regering: Sociale schuld werkende klasse inlossen

De inzet van de gezamenlijke vakbeweging onder auspiciën van Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname, bij de onderhandelingen met de regering is het inlossen van de sociale schuld door de regering aan de werkende klasse.

“De regering vertrekt vanuit de positie van technische schuld, zoals die met Oppenheimer en anderen, maar ondertussen neemt de inflatie toe. De werkende klasse is daar niet debet aan, vandaar dat de schuld naar haar toe ingelost dient te worden”, zo verduidelijkt Armand Zunder de positie van de gezamenlijke vakbeweging bij de onderhandelingen met de regering. De onderhandelingen vangen vanavond, maandag 30 augustus, aan. “We gaan om zaken te doen voor de werkende klasse”, aldus Zunder.

Pittig eisenpakket 

Ravaksur heeft op 21 augustus bij de regering een eisenpakket ingediend waarover ze wenst te onderhandelen. In een pittige brief aan president Chandrikapersad Santokhi waarin de eisen staan opgenomen maakte Ravaksur duidelijk, dat ze de aangekondigde lastenverzwarende maatregelen van de regering verwerpt. Die maatregelen drukken zwaar op de samenleving.

“Ondanks de noodkreet van de gezamenlijke vakbeweging is uw regering ongestoord verder gegaan met het treffen van maatregelen, die een verdere verarming inhouden van de werkende klasse”, aldus een passage uit het schrijven. Daarbij wordt verwezen naar de verhoging van keuringsgelden voor voertuigen, de verhoging van omzetbelasting, elektriciteitstarieven en brandstofprijzen die allemaal direct en indirect gevolgen hebben op het algemeen prijsniveau. “De gezamenlijke vakbeweging is hieromtrent echt misnoegd en kan dit niet langer accepteren”, aldus het schrijven.

Daarin is een 11 punten tellend eisenpakket opgenomen, waaronder een loonronde van 85% voor ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Verder het vaststellen binnen 30 dagen van de armoedegrens en het vaststellen van het minimumuurloon naar SRD 16,63, het invoeren van belasting verlichtende maatregelen, het aanhouden van de uitvoering wet omzetbelasting en het bijstellen van de pensioenen van landsdienaren en aan hen gelijkgestelden.

In het schrijven werd gevraagd om binnen een week ontvangen te worden ter bespreking van de aangehaalde punten. Dit gesprek heeft afgelopen zaterdag plaats gevonden. Daar werd besloten om vanavond inhoudelijk de onderhandelingen te beginnen.

Gezamenlijk optreden

Bij het gesprek afgelopen zaterdag was de regering vertegenwoordigd door president Santokhi, bijgestaan door de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking), Armand Achaibersing (Financiën en Planning), Bronto Somohardjo (Binnenlandse Zaken) en Rishma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken).

De gezamenlijke vakbeweging onder auspiciën van Ravaksur heeft unaniem besloten om Armand Zunder (PWO) aan te wijzen als hun woordvoerder bij de onderhandelingen. Het onderhandelingsteam van de vakbeweging bestaat verder uit de vijf overige voorzitters van de bij Ravaksur aangesloten vakcentrales (Moederbond, C-47, OSAV, FAL en CLO). Verder zijn in het team opgenomen de voorzitters van de COL, de FOLS en drie deskundigen op het gebied van belastingen en  landsdienaren.

Zunder benadrukt tegenover Dagblad Suriname, dat de situatie van de werkende klasse in de publieke- als in de private sector meer dan moeilijk is en dat daarom een gezamenlijk optreden van de vakbeweging onder auspiciën van Ravaksur  noodzakelijk is om de belangen van de werkende klasse zo maximaal mogelijk behartigd te krijgen.

SS

error: Kopiëren mag niet!