Gajadien (VHP) weer op dienstreis naar buitenland

Parlementariër met Assembleevoorzitter Bee en Lӧsche (NDP) naar IPU-vergaderingen in Wenen

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien maakt binnen een periode van amper twee maanden alweer zijn tweede buitenlandse dienstreis. Hij nam 14, 15 en 16 juli nog deel aan de plenaire sessie van de International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP) in Montenegro, op de Balkan in Zuidoost-Europa – waarvan feitelijk nimmer duidelijk is geworden welk voordeel Suriname daaraan heeft gehad.

En van 31 augustus tot 10 september neemt hij, zo bericht De Nationale Assemblee, als lid van een parlementaire delegatie onder leiding van Assembleevoorzitter Marinus Bee, deel aan de vijfde in-person Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters, georganiseerd door de Interparlementaire Unie (IPU) in Wenen, Oostenrijk (https://www.ipu2021vienna.at/). In de delegatie is ook aanwezig het NDP-Assembleelid Tashana Lӧsche. – De IPU begon in 1889 als een organisatie voor individuele parlementariërs, maar is uitgegroeid tot een internationale organisatie voor parlementen van soevereine staten. Er zijn 143 nationale en zeven regionale parlementen lid van de UIP. Sinds 2002 heeft de organisatie waarnemersstatus in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. –

Bee op bezoek bij burgemeester Den Haag en Tweede Kamer

De delegatie maakt een tussenstop in Nederland waar Bee enkele activiteiten zal bijwonen. Zo zal hij te gast zijn bij een radioprogramma en een bezoek brengen aan de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, en de Tweede Kamer. Een paar dagen later zal overigens president Chandrikapersad Santokhi, op 8 en 9 september, ook Den Haag aandoen, waar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Jan Anthonie Bruin en Vera Bergkamp, hem zullen ontvangen. Daarna volgt een ontvangst in aanwezigheid van leden van beide Kamers, waarbij de president de Kamerleden kan toespreken, eventueel gevolgd door een gedachtewisseling’, zo liet een woordvoerder van de Tweede Kamer enige tijd terug al weten.

De conferentie van parlementsvoorzitters zal plaatsvinden op 7 en 8 september, ‘voortbouwend op het virtuele segment van vorig jaar en het overkoepelende thema van parlementair leiderschap voor een effectiever multilateralisme dat vrede en duurzame ontwikkeling voor mens en planeet oplevert. Het zal een algemeen debat bevatten, paneldiscussies over actuele thema’s die door de voorbereidende commissie moeten worden geïdentificeerd en natuurlijk een waardevolle gelegenheid voor directe interactie tussen parlementaire leiders’, aldus het bericht van de Assemblee.

Op de agenda van 7 september staan onder andere ‘voor duurzame ontwikkeling is meer nodig dan voor menselijk welzijn en milieubehoud dan op economische groei’, ‘de wereldwijde reactie op de Covid-19 pandemie daagt het vermogen van het multilateralisme uit om te presteren voor de mensen’ en ‘het tegengaan van verkeerde informatie en haatzaaiende uitlatingen, zowel online als offline vereist strengere regelgeving’. De volgende dag wordt onder andere gesproken over de vraag ‘openheid, transparantie en toegankelijkheid van parlementen versus veiligheid: hoe vind je een balans?’

De conferentie wordt afgesloten met een verklaring over ‘parlementair leiderschap voor een effectiever multilateralisme dat zorgt voor vrede en duurzame ontwikkeling voor mens en planeet’.

Op 9 september houden de IPU, het VN-bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en het VN-bureau voor terrorismebestrijding (UNOCT) de eerste wereldwijde parlementaire top over terrorismebestrijding. Deze top zal bestaan uit drie thematische interactieve sessies waaraan de delegatie zal  kunnen deelnemen. Aan het einde van de top sluit de secretaris-generaal van de IPU de top af met een samenvatting van de discussies en vertegenwoordigers van het Arabische parlement, de Interparlementaire Commissie van de G5 Sahel, de Parlementaire Vergadering van de Middellandse Zee en de Interparlementaire Unie zal een uitkomstdocument presenteren met de titel “de roep om de Sahel”.

Onduidelijk wat Gajadien tussen 31 augustus en 7 september doet

Onduidelijk is waarom Gajadien en Lӧsche naar Wenen zijn afgereisd en wie eventueel welke bijeenkomst daar gaat bijwonen. Ook is niet duidelijk wat Gajadien en Lösche doen de dagen tussen 31 augustus en 7 september. Van enige transparantie is wat dat betreft geen enkele sprake.

Pais en vree op reis

Overigens, in het parlement vliegen oppositie- en coalitieleden elkaar met regelmaat in de haren, maar wanneer ze gebroederlijk en gezusterlijk op reis kunnen en mogen is alles pais en vree en kan iedereen goed door een deur.

‘De delegatie geeft aan, dat de impactvolle Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters zeker zal kunnen helpen om bruggen te bouwen en ons allen in staat zal stellen oplossingen te vinden voor de ontmoedigende uitdagingen van onze tijd’, zo schrijft de Assemblee op haar website.

PK

error: Kopiëren mag niet!