JusPol en Lions tekenen MoU voor bouw praktijkgebouw Jeugdcorrectiecentrum

Het ministerie van Justitie en Politie, JusPol, en vijf samenwerkende Lions Clubs in Suriname hebben donderdag in de Congreshal in Paramaribo een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) getekend voor de opzet van een praktijkgebouw ten behoeve van het Jeugdcorrectiecentrum (JCC) te Santo Boma, zo meldt het ministerie vrijdag 27 augustus.

Het ministerie werd vertegenwoordigd door minister Kenneth Amoksi en de directeur Operationele Diensten, Olton Helstone. De vertegenwoordiging van de vijf samenwerkende Lions Clubs bestond uit de District Governor – District 60A Jerry Hoffman en de voorzitter van de uitvoeringscommissie Rudolph Augustin. Naast het MoU werd met de Directeur Operationele Diensten een Uitvoeringsovereenkomst ondertekend. Het project JCC wordt daarnaast ook ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en ook het ministerie van Openbare Werken zal volgens minister Amoksi een belangrijke rol hierin vervullen. 

Het ministerie is al jaren bezig een correctiecentrum op te zetten voor veroordeelde jeugdigen. Het gebouwencomplex dat er al staat maar een gedegen renovatie behoeft, heeft een opvangcapaciteit voor 96 kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar. Momenteel wordt aan 35 jeugdigen onderwijs verzorgd. In 2019 werd dit project wederom aangepakt door het ministerie. Voorlopig zijn alleen de lokalen voor regulier onderwijs (theorie), sport en de bibliotheek operationeel. Dit project kwam in 2018 al onder aandacht van de Lions Clubs in Suriname. De vijf samenwerkende Lions clubs Paramaribo East, Paramaribo West, Paramaribo North, Kwatta en Para hebben na een presentatie van Georgetine Acton unaniem besloten om dit project te ondersteunen en een samenwerking aan te gaan met JusPol.

Het doel van deze samenwerking is om te komen tot een beroeps- en marktgericht onderwijsprogramma waarin voldoende aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden en het leggen van een goede basis voor deze jongeren. Na het verlaten van het correctiecentrum kunnen zij een succesvolle terugkeer maken in de maatschappij. De bouw van deze leerwerkplek zal niet alleen een impact hebben op het leven van de jonge gedetineerden, maar ook op de gemeenschap. Hierbij zal tot uiting komen de preventie van recidive en het inperken van jeugdcriminaliteit en het bevorderen van maatschappelijke participatie. 

Goergetine Acton, coördinatrice van het JCC, haalde in haar toespraak aan dat men stil moet blijven staan bij het feit, dat de jeugdige delinquenten niet zomaar daar zitten. Acton stelde verder, dat het ook belangrijk is te weten dat deze kinderen amper een lagere school voltooid hebben. Er zijn diverse factoren die bijdragen aan het feit dat deze kinderen de lagere school niet afmaken, alvorens zij naar Opa Doelie en het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG) in Santo Boma gaan. Deze school zal niet anders zijn dan de scholen daarbuiten, omdat het zich moet houden aan alle randvoorwaarden van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze bracht in herinnering, dat begin van dit jaar een voetbalveld en een mediatheek zijn geschonken aan de instelling.

Het centrum heeft kinderen van 12 tot en met 17 jaar. Acton sprak de hoop uit dat er meerdere organisaties zullen zijn als de Lions, die een bijdrage willen leveren om deze kinderen te maken tot volwaardige burgers in de samenleving.

Rudolph Augustin, Past Council Chairperson van de Lions, is de mening toegedaan dat met de ondertekening het signaal is gegeven, dat de overheid en de maatschappelijke groepen samen moeten werken om te komen tot duurzame ontwikkelingen. Ook Jerry Hofman, district Governor 60A van de Lions Club, deelde die mening. Hij bedankte de minister hartelijk voor de gelegenheid om te helpen het praktijkgebouw op te zetten. “Kinderen in een strafinrichting kunnen niet maatschappelijk meedoen als andere kinderen daarbuiten.” Hofman is ervan verzekerd, dat dit project de jeugd in detentie zal tonen, “dat wij ze willen beschermen en hun kansen en talenten voor de toekomst, willen garanderen”. 

Minister Kenneth Amoksi zei blij te zijn met dit moment. Hij deelde mee, dat het ministerie als beleidsvoornemens heeft de educatie van jeugdigen in detentie gericht op hun talenten en de vraag op de arbeidsmarkt. Belangrijk voor het ministerie is ook dat de mensenrechten van jeugdigen worden gerespecteerd. Hij vertelde verder, dat het niet altijd mogelijk is zaken te realiseren, maar met behulp van partners, denkt hij wel dat doelen bereikt kunnen worden. Hierbij voegde hij toe, dat hij het daarom zeer op prijs stelt, dat de Lions Club, zo’n US$ 100.000 wil investeren in dit project. Na de toespraak van de minister werd overgegaan tot het ondertekenen van het MoU.

De totale bouwkosten voor de leerwerkplek zijn begroot op ongeveer US$ 100.000. Door Lions Clubs International Foundation (LCIF) is na aanvraag door de vijf samenwerkende Lions Clubs een Grant ontvangen van ongeveer US$ 70.000. Het resterende bedrag wordt verder gefinancierd door de vijf samenwerkende Lions Clubs. De bouwwerkzaamheden vangen aan in eind september 2021. De oplevering staat gepland voor februari 2022. 

error: Kopiëren mag niet!