Minister Levens kan zich vinden in eisen onderwijzersbonden KOB en COB

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), bijgestaan door de directrice Beroepsonderwijs, Gracia Valies-Ormskirk, heeft woensdag 18 augustus vertegenwoordigers van de Katholieke Onderwijzersbond (KOB) en Christelijke Onderwijzersbond (COB) ontvangen voor een bespreking. De ontvangst volgde na een op 16 augustus door de onderwijsbonden ingediende petitie. 

De bewindsvrouwe heeft de aanwezigen gezegd, dat zij zich kan vinden in de eisen. Vooral de brandstofprijs is van invloed op prijzen in de winkels. Hoewel minister Levens geen toezeggingen kan doen, is zij wel van oordeel dat enkele zaken voor deze doelgroep gerealiseerd moeten worden. Levens merkte op dat vele punten die in de petitie zijn aangehaald, identiek zijn aan wat binnen grote delen van de gemeenschap leeft. “En die zaken staan vandaag (woensdag) op agenda van de Raad van Ministers (RvM)”, zei de bewindsvrouwe. 

Binnen de RvM zal de Onderwijs-minister zich er sterk voor maken, dat minimale zaken gerealiseerd kunnen worden. Ze gaf de KOB- en COB-vertegenwoordigers mee, dat de Covid-19-pandemie ook de oorzaak ervan is dat een groot deel van de financiële middelen wordt gestopt in de gezondheidszorg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De vervoerstoelage die al achterhaald is, zal opnieuw worden bekeken. Een van de verzoeken van de leerkrachten is ook tandheelkundige zorg. Door de besturen is voorgesteld, dat de overheid met een deel van deze kosten inkomt, zodat het tandartsenbezoek draaglijker wordt voor leerkrachten. 

De vertegenwoordigers van de KOB en COB hebben de minister gevraagd om geïnformeerd te worden over genomen besluiten, omdat de achterban concrete resultaten wil. 

error: Kopiëren mag niet!