Directoraat Cultuur in dialoog met inheemse organisaties

Het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is een dialoog gestart met inheemse organisaties over economische versterking van de doelgroep en de conservering en behoud van hun immaterieel erfgoed.

Cultuur-directrice Roseline Daan heeft in haar eerste sessie woensdag 18 augustus vertegenwoordigers van de VIDS en OIS ontvangen. De delegatie bestond uit Jona Gunter, kapitein en ondervoorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Josien Aloema, lid van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) tevens voorzitter van Stichting Amazone Markt Suriname (SAMS), Harriëtte Vreedzaam, voorzitter van de organisatie Sanomaro Issa en Ligia Toemere, ondervoorzitter van de SAMS.

Vanwege het uitbreken van de Covid-19-pandemie staan de verkoopmogelijkheden voor crafters vrijwel stil. Bij de viering van de Dag der Inheemsen op 9 augustus werd tijdens de toespraken in de Palmentuin hierover beklag gedaan. Daan maakte er direct werk van en nodigde de betrokkenen uit om over deze issues in gesprek te gaan. Er is ook een uiteenzetting gegeven over het cultuurbeleid.

Een heet hangijzer was het opzetten van een eigen monument van de inheemsen. Aloema was hierover zeer gepassioneerd en gaf aan dat er sinds 2005 een aanzet was gedaan in dit verband. Ook is er door de jaren heen met diverse directeuren van Cultuur hierover gesproken. De locatie was al aangewezen en er is een ontwerp gemaakt.

Daan stelde dat de inheemse organisaties zich moeten bundelen om een gedegen en breed gedragen nieuwe aanvraag te doen. Vanuit het directoraat Cultuur wordt verwacht dat de inheemse groepen binnen een maand zover zijn om gezamenlijk de eerste stap te zetten om te komen tot de realisatie voor het plaatsen van een monument.   

Voorts zijn tal van problemen en ideeën besproken met betrekking tot de economische activiteiten. Daarbij is gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de Palmentuin ter beschikking te stellen, zodat de verkoop van crafts weer mogelijk is. In deze gaat het om de crafters die in de gelegenheid gesteld moeten worden hun koopwaar te presenteren. Volgens Aloema gaat het om vrouwen uit diverse dorpen van wie de SAMS-goederen afneemt. Deze vrouwen hebben vaak geen ander inkomen. Daan zal hierover verder met relevante functionarissen nagaan wat de mogelijkheden voor hun zijn. 

Zowel Daan als de inheemse organisaties zijn het erover eens, dat acties ondernomen moeten worden tegen het feit dat inheemse talen en tradities verloren dreigen te gaan. De Cultuur-directrice wees erop, dat over de gehele linie, bij vrijwel alle etnische groepen, dit gevaar bestaat. Er zijn al beleidsdocumenten uitgewerkt hoe die behouden ofwel geconserveerd kunnen worden.

Vreedzaam merkte in dat kader op dat de inheemse gemeenschap te kampen heeft met het probleem dat er geen geschreven taal is en dat alles mondeling wordt overgedragen. “Inheemsen hebben geen geschriften en wij moeten daarom alles schrijven en vastleggen.” De plannen om lessen te verzorgen zijn al uitgebreid uitgewerkt door zowel de VIDS als de SAMS. Het Directoraat Cultuur zal in deze een faciliterende rol vervullen. De volgende bespreking met een grotere groep Inheemsen staat gepland voor medio september. 

error: Kopiëren mag niet!