Fysiotherapeut wil met ROS dat burgers meer bewegen stimuleren

Fysiotherapeut Se-Sergio Baldew wil samen met het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) ernaar toewerken dat de gehele gemeenschap meer gaat bewegen. Hij deed een aanzet hiertoe met de overhandiging dinsdag 17 augustus bij ROS van een beleidsdocument ‘De acht investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit’ aan het ministerie.

Baldew, die zijn masterstudie in België heeft gedaan en deel uitmaakt van de organisatie ‘International Society for Physical Activity and Health’ (ISPAH), zegt dat zijn focus gericht is op bewegen in Suriname en het stimuleren daarvan. ‘Niet alleen topsporters moeten bewegen, maar ook de normale burger.’

De fysiotherapeut wijst erop, dat in de afgelopen periode onderzoek is gedaan naar chronische ziekten en de risicofactoren daarvan. 

Dit onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de Surinaamse gemeenschap niet actief beweegt. Als lid van de ISPAH heeft Baldew erover nagedacht hoe verandering hierin gebracht kan worden. Daarom besloot hij het document, dat feitelijk een onderzoek is van ISPAH, te vertalen naar het Nederlands. Dit geschiedde met toestemming van de organisatie. In het document ‘De 8 investeringen voor het verhogen van fysieke activiteit’, zijn onder andere aanwijzingen opgenomen over wat er gedaan kan worden op scholen en hoe lopen en fietsen een belangrijk bijdrage kunnen leveren aan fysiek bewegen.

Minister Gracia Emanuël haalde aan dat dit document past binnen het beleid van het ministerie. Sport begint volgens haar al bij kleine fysieke bewegingen. Met de ontvangst van het document hoopt ze de samenwerking met de organisatie te versterken.

Minister Emanuël ziet graag dat er meer onderzoek komt op het gebied van sport. Hierbij wil ze ook graag de steun van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Pas dan zal sport volgens haar landelijk naar een veel hoger niveau getild kunnen worden. Na ontvangst heeft Emanuël het document overhandigd aan de directeur Sportzaken Gordon Tauw Ngie Tjouw. Bij de overhandiging was ook onderdirecteur Carolina Vera Vera van het onderdirectoraat Onderzoek en Informatie aanwezig.

error: Kopiëren mag niet!