Bij wijziging Rijwet: Nummerplaten voertuigen worden persoonsgebonden

Onderdeel van wettelijke voorzieningen die moeten bijdragen aan het indammen van verkeerscriminaliteit is de instelling van een kentekenregister en het persoonsgebonden maken van nummerplaten van voertuigen. Bij verkoop van een motorrijtuig is de nummerplaat niet overdraagbaar. De wettelijke bepalingen hiertoe zullen toegevoegd worden in de Rijwet van 1971.

In de Nationale Assemblee is thans in behandeling de ontwerpwet wijziging van de Rijwet van 1971. De wijzigingen in de Rijwet behelzen in essentie aanscherping van de wet met als doel de verkeerscriminaliteit in te dammen. Afgelopen dinsdag werd de behandeling van de wetswijzigingen in het parlement voortgezet. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie ging in op vragen en opmerkingen. 

Cijfer- en lettercombinaties verbruikt

Thans is de nummerplaat van het motorrijtuig verbonden aan het motorrijtuig. In de praktijk is echter gebleken, dat elk jaar zoveel motorrijtuigen worden verkocht of blijvend buiten gebruik zijn gesteld, waardoor cijfer- en lettercombinaties al gauw zijn verbruikt en men moet constant nieuwe combinaties verzinnen. Derhalve is het noodzakelijk om de nummerplaat te koppelen aan de eigenaar of houder van het desbetreffende motorrijtuig. De nummerplaat wordt dus persoonsgebonden en bij verkoop van het voertuig niet overdraagbaar. Als het voertuig wordt vervangen kan men de nummerplaat behouden of er kan ook een nieuwe worden aangevraagd. De nieuwe eigenaar moet dan een nieuwe nummerplaat aanvragen. Persoonsgebonden nummerplaten zijn bij bekeuringen met een puntenrijbewijs eenvoudiger te hanteren. Degene van wie het motorrijtuig is, krijgt de bekeuring. In geval iemand anders het motorrijtuig heeft bestuurd, wordt deze ondertekend door de desbetreffende bestuurder en de eigenaar of houder.

Vanwege de persoonsgebondenheid van de nummerplaat wordt bij elke nieuwe inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister aan de eigenaar of houder, een nieuw nummerplaat verstrekt, tenzij de eigenaar of houder te kennen geeft gebruik te maken van een reeds aan hem verstrekte nummerplaat van een ander motorrijtuig van hetzelfde type dat reeds op zijn naam was ingeschreven. Bij overdracht van een voertuig dat reeds is ingeschreven in het kentekenregister, wordt aan de nieuwe eigenaar of houder een nieuwe kentekenplaat verstrekt. Ook in dit geval kan de nieuwe eigenaar of houder gebruik maken van een reeds aan hem  verstrekte nummerplaat van een ander voertuig van hetzelfde type dat reeds op zijn naam was ingeschreven. 

Kentekenregister

Het begrip kentekenregister is reeds opgenomen in het Rijbesluit van 1957. Daarbij is bepaald dat in geval van overschrijding van de toegestane maximumsnelheid niet meteen kan worden vastgesteld wie de bestuurder van het voertuig is, degene aansprakelijk is op wiens naam het kentekennummer staat. In het kader hiervan wordt nu in de Rijwet opgenomen de instelling van een kentekenregister waarin basisgegevens van het motorrijtuig worden opgenomen in het bijzonder de nummerplaat, alsmede de houder of eigenaar van het voertuig. Het doel van het kentekenregister is om gegevens van het motorrijtuig en de eigenaar of houder ervan te verzamelen in het kader van handhaving van de wet en regelingen de Rijwetgeving rakende. De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem van het Korps Politie Suriname is de beheerder van het kentekenregister en is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. 

Gelet op de nog te treffen voorbereidingen voor de implementatie, geschiedt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het kentekenregister en de uitgifte van persoonsgebonden nummerplaat op een door de president te bepalen datum.  

SS

error: Kopiëren mag niet!