Minister Nurmohamed wil met spoed aanpassing Comptabiliteitswet 2019

Vanwege de per 1 januari 2020 in werking getreden Comptabiliteitswet 2019 heeft minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) een voorstel ingediend bij het ministerie van Financiën en Planning om deze wet met spoed aan te passen.

Nurmohamed wil dat het bespreekbaar wordt in de Raad van Ministers (RvM) en de Aanbestedingswet navenant wordt aangepast dan wel het opnieuw initiëren van een comptabiliteitsbesluit. 

In artikel 69 van de Comptabiliteitswet 2019 staat, dat bij de inwerkingtreding van deze wet de Comptabiliteitswet (G.B. 1952 no. 111) vervalt, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015 no. 133 en de daarop betrekking hebbende regelingen. Uiteraard zijn op deze regel uitzonderingen, zoals het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS 1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname (UWS 1996), met dien verstande dat deze regelingen van kracht blijven. Voorts blijft de oude Comptabiliteitswet 1952 van kracht voor verslaglegging en verantwoording van in de wet genoemde begroting van 2019, de samenstelling, verslaglegging en verantwoording van de begrotingen van 2020 en 2021. Het hierboven geciteerde gedeelte uit de Comptabiliteitswet 2019 impliceert, dat het Comptabiliteitsbesluit (G.B. 1952 no. 111) eveneens is vervallen. 

Voor OW betekent dit onder andere, dat er nu geen wettelijk vastgesteld zogenaamd “drempelbedrag” bestaat als grens voor het houden van een aanbesteding op uitnodiging dan wel een openbare aanbesteding.

Tevens zijn de regels voor het vervreemden van staatseigendommen, die vervat waren onder artikel 9 van het comptabiliteitsbesluit, nu niet geldig en verklaart dit waarom onlangs vele voertuigen onderhands zijn verkocht. Deze wet is op het laatste moment gewijzigd, waardoor het aankopen van staatsvoertuigen op deze wijze mogelijk werd gemaakt. Dit resulteerde in een gigantische financiële schade die de staat opliep. Dat moet in de toekomst in ieder geval voorkomen worden.

OW-minister Nurmohamed wil het daarheen leiden dat het ontstaan van een rechtsvacuüm gauw wordt opgeheven door de Aanbestedingswet navenant aan te passen dan wel een nieuw comptabiliteitsbesluit te initiëren.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: