Minister Jubitana gaat VOSOV uitnodigen voor gesprek

Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) gaat de bushoudersorganisatie VOSOV (Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer) ontvangen voor een onderhoud. Daarbij zal de bewindsman de organisatie inzicht verschaffen in de opbouw en het rekenmodel dat gehanteerd is bij de vaststellingen van de nieuwe bustarieven.

De bushoudersorganisatie, onder leiding van Suraj Sahadewlal, heeft vorige week in een petitie aan president Chandrikapersad Santokhi en Assembleevoorzitter Marinus Bee het voorstel gedaan voor een tussentijdse aanpassing van de bustarieven gedurende een jaar naar SRD 7,50 voor de stadsrit, plus een bedrijfscompensatie die het verschil naar het eigenlijke tarief van SRD 10,80 moet compenseren. Volgens berekeningen van de VOSOV en gelet op de koersontwikkelingen zou SRD 10,80 het reële tarief moeten zijn.

Ondertussen heeft TCT afgelopen vrijdag na overeenstemming te hebben bereikt met de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) de nieuwe aangepaste bustarieven vastgesteld en bekendgemaakt. Het tarief voor de stadsrit, die SRD 5 was, wordt per vandaag, maandag 16 augustus, SRD 8,50. Het tarief voor de PL (Lelydorp) route is van SRD 6,50 verhoogd naar SRD 12,50. De tarieven voor de overige busroutes zijn volgens de TCT minister navenant aangepast.  

Boos om uitspraken minister

De VOSOV heeft zich boos gemaakt om uitspraken van de TCT-minister die aangaf dat de VOSOV voor hem geen gesprekspartners is bij de tariefenvastelling en dat hij niet bekend is met welk rekenmodel het hanteert om te concluderen dat het bustarief voor de stadsrit SRD 10,80 moet zijn.

Suraj Sahadewlal zegt tegen Dagblad Suriname uit te kijken naar de uitnodiging van de minister voor een gesprek. Hij spreekt de hoop uit dat op een volwassen manier, maar bovenal op technisch inzichtelijke wijze, met de minister van gedachten zal kunnen worden gewisseld.

Op de regeringspersconferentie vrijdag hebben journalisten de minister erop gewezen, dat de VOSOV ook een aantal bushouders vertegenwoordigt en dat tenminste ook naar hun mening geluisterd zou moeten worden. Daarop zei de minister uit verantwoordelijkheid de VOSOV te zullen uitnodigen voor een onderhoud en dat hij inzicht zal geven over de calculatiemethode welke gehanteerd is bij de vaststelling van de verhoogde tarieven. “De VOSOV zal dan zien dat wij in het belang van de passagiers hebben gehandeld”, aldus de bewindsman. 

Hij hoopt dat bij het gesprek op respectvolle wijze met elkaar van gedachten wordt gewisseld. De VOSOV heeft de dag ervoor naar aanleiding van uitspraken van de minister in de media, de minister incompetentie in het vraagstuk van openbaar vervoer verweten. Voor de VOSOV mag de minister de laan uitgestuurd te worden. Minister Jubitana heeft zich duidelijke hieraan gestoord.

De VOSOV-voorzitter zegt het onderhoud met de minister af te wachten, doch wil wel alvast kwijt dat de minister c.q. de overheid niet alleen moet handelen in het belang van de passagiers. Ook het belang en de continuïteit van de bushoudersbedrijven dienen in het oog te worden gehouden. Hij zegt, dat de VOSOV bushouders vandaag normaal rijden conform de nieuw vastgestelde tarieven.

SS

error: Kopiëren mag niet!