Dr. Sprenger: ‘Communicatie over Covid-19 vaccinatie moet opgevoerd worden’

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog dr. Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om te adviseren over de acute coronazorg, heeft zaterdag 14 augustus in een overleg met president Chandrikapersad Santokhi tussentijdse aanbevelingen gedaan met betrekking tot de Covid-19-vaccinatiecampagne en de organisatie rond Covid-19 in Suriname. Het overleg vond plaats op het Kabinet van de President in bijzijn van de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin, de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Dr. Sprenger heeft president Santokhi gecomplimenteerd met wat allemaal gedaan is op het gebied van vaccinatie in Suriname. Hij zei onder de indruk te zijn van de vele inspanningen die gepleegd zijn om Covid-19 beheersbaar te maken. Maar, de realiteit is dat nu de Delta-variant in het land is. “We dachten dat we met een vaccinatie al behoorlijk beschermd waren, maar de Delta-variant heeft ons geleerd dat je echt twee prikjes moet hebben. Dus je moet nu veel meer inspanningen doen om veel meer mensen uit te leggen waarom het zo belangrijk is dat je wordt gevaccineerd”, zegt dr. Sprenger. Volgens hem is er nog heel veel twijfel over vaccinatie in Suriname. In het verlengde daarvan heeft hij aanbevelingen gedaan. 

Hij beveelt aan, dat de communicatie rond Covid-19-vaccinatie verder geactiveerd wordt. Volgens hem is het ontzettend belangrijk om met de mensen die twijfelen in gesprek te gaan en ze uit te leggen waarom het belangrijk is. Verder vindt hij het van belang om te kijken naar hoe de organisatie rond de campagnes verder verbeterd kan worden, zodat de boodschap bij de mensen kan aankomen.

‘Covid-19 database moet verbeterd worden’

Sprenger: “Er moeten meer gesprekken gevoerd worden en we moeten de dingen uitleggen aan de mensen.” Naast de activering van communicatie heeft hij ook aanbevolen, dat er een verbeterde database en dataverwerking komt voor Covid-19 in het land. De collectie van data en de analyse daarvan zijn van enorm belang om goed beleid te kunnen maken. 

Minister Ramadhin stelt dat de regering het correct vond om geïnformeerd te worden. “De president geeft zijn zegen en zijn instemming aan de zaken die aanbevolen zijn door dr. Sprenger. We kijken heel erg kritisch naar zijn aanbevelingen en zijn blij met de expertise die hij heeft, maar ook de link met Nederland, zodat wij zaken richtig kunnen begeleiden naar een transformatie van het beleid, vooral waar je zwakheden hebt en verbeterpunten nodig zijn”, zegt de minister.

De bewindsman is het eens, dat er veel meer gedaan moet worden om de communicatie en dataverwerking te verbeteren. Hij gaf als voorbeeld dat er bij het laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidzorg (BOG), een instituut dat zwaar verwaarloosd werd de laatste jaren en veelal met verouderd apparatuur werkt, niet geïnvesteerd is in de randvoorwaarden om op een gedegen wijze data te collecteren en te analyseren. 

Met de ondersteuning van Nederland en andere organisaties, zoals de PAHO (Pan-American Health Organization) en bevriende naties, is het gelukt om een goede teststraat op te zetten en PCR-testen uit te voeren. Ook de diagnostiek, isolatie en quarantaine zijn goed opgezet. Al deze zaken zijn geanalyseerd door dr. Spenger. Op het gebied van de communicatie, met name voorlichting, zijn heel veel initiatieven vanuit het ministerie, BOG en andere organisaties, zoals non-gouvernementele organisaties, genomen om de bewustwording rond Covid opgang te brengen. Maar, de bewindsman is van mening dat deze initiatieven beter gestructureerd moeten worden.

Nederland zal helpen zaken te structureren en coördineren. Het ligt in de bedoeling de komende week van start gaan met het uitvoeren van de zaken die zijn aanbevolen door dr. Sprenger. De president heeft groen licht gegeven om de aanbevelingen mee te nemen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: