BiZa en BuZa bespreken verdere samenwerking met UNDP

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, BiZa, heeft donderdag 12 augustus een virtuele ontmoeting gehad met Luis Felipe Lopez-Calva, de UNDP-directeur voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, het Verenigde Naties Ontwikkelings Programma. Hierbij is onder andere gesproken over de verdere samenwerking tussen BiZa en de UNDP. 

In de afgelopen vijf jaren zijn diverse projecten uitgevoerd met ondersteuning van de UNDP. Tijdens de virtuele ontmoeting werden de beleidsgebieden ‘Verkiezingen’ en ‘Bureau Gender Aangelegenheden’ onder de loep genomen.

Vanuit het ministerie is voor beide beleidsgebieden de noodzaak aangegeven voor verdere ondersteuning in de vorm van voornamelijk institutionele versterking en technische assistentie.

De regionale UNDP-directeur houdt gedurende twee dagen verschillende virtuele sessies met diverse ministeries om de samenwerking met de UNDP te evalueren en de verdere voortgang te bespreken.

Ook minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, hield donderdag een virtuele werkbespreking met Luis Felipe López-Calva.

Volgens de UNDP regio-directeur ziet de UNDP genoeg mogelijkheden in Suriname om de samenwerking verder inhoud te geven en dat de economische diversiteit en de natuurlijke hulpbronnen, in combinatie met de menskracht tot ‘engines of growth’ kunnen worden gevormd.

Minister Ramdin sprak de hoop uit dat de regio-directeur na alle besprekingen een goed overzicht heeft van de uitdagingen en meer nog, de mogelijkheden in Suriname. De bewindsman hield voor dat de regering drie speerpunten centraal stelt, waaronder het aanpakken van de financieel-economische situatie, de gevolgen van de Covid-19-pandemie en armoedebestrijding. Hij gaf aan dat deze verwerkt zijn in het Herstelplan, dat door De Nationale Assemblee is aangenomen.

De bewindsman ging verder in op het proces bij het bereiken van een overeenkomst met het IMF, Internationaal Monetair Fonds. Hij heeft eveneens het belang benadrukt van het tot stand komen van een kwetsbaarheid index, die meer zaken betrekt voor het classificeren van een land dan slechts de GDP-indicator (Gross domestic product.

Minister Ramdin vermeldde dat Suriname, Panama en Bhutan koolstof negatieve landen zijn hetgeen, vooralsnog, niet voldoende erkenning geniet van internationale organisaties en dat deze landen een samenwerking zullen aangaan om het bos te verduurzamen en andere natuurlijke schatten te bewaren. 

In het verlengde hiervan gaf de bewindsman mee, dat de regering reeds het pad van transitie heeft ingezet en wel dat terwijl er enerzijds sprake is van olievondsten, dat eveneens rekening wordt gehouden met de groene economie en het post olie-en gastijdperk. Hij legde voor het nuttig te vinden dat er een donorconferentie in Suriname wordt georganiseerd zodat er sprake kan zijn van donor coherentie.

Minister Ramdin benadrukte tenslotte dat de principes van de regering gestoeld zijn op goed bestuur, democratie en erkenning van politieke- en mensenrechten en een sterk rechtssysteem. 

López-Calva sprak zijn erkentelijkheid uit voor de informatie en besloot met aan te geven een UNDP-rapport over de kwetsbaarheidsindex aan de bewindsman te doen toekomen, welke de expertise en kennis van de UNDP aanbiedt. De UNDP-vertegenwoordiger gaf ook aan uit te kijken naar een nauwere samenwerking en besloot met een toezegging voor het ter beschikking stellen van meer ondersteuning door zijn organisatie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: