De jeugd heeft een waslijst van verschillende problemen

Duurzame ontwikkeling was naar aanleiding van de Internationale Dag van de Jeugd (kinderen en jongeren) onderwerp van gesprek met een voorzitter van een politieke partij die niet bij naam wordt genoemd.  Dit om de informatieoverdracht zonder vooroordelen te besmetten.

Volwassenen wonen in bij ouders

“In Suriname groeien steeds meer kinderen in armoede op. De jongeren staan aan het begin van hun volwassen leven, maar hebben grote moeite om rond te komen, voor zichzelf te zorgen. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders totdat zij volwassen zijn en daarna. Om vooruit te komen is studeren noodzakelijk geworden. Dat houdt in tot je 25ste jaar of langer studeren om een graad te halen en inwonen bij de ouders.”

Vastgeroest

“De jeugd heeft een waslijst van verschillende noden. De oplossingen voor deze situatie zijn vaak niet realistisch. Jeugdigen en ouderen zijn vastgeroest in systemen, tradities en of denkwijzen. Wij hebben in democratisch Suriname, gestuurd door politici geleerd, om de straat op te gaan om je stem te laten horen, te protesteren, brieven te schrijven naar politici, petities in te dienen als je het oneens bent met wat er gebeurt in het land?”

Eigen verantwoordelijkheid

“Het dragen van verantwoordelijkheid, het instaan voor het eigen handelen, het bewustzijn dat elke burger de plicht heeft haar verantwoordelijk naar behoren uit te voeren is in onvoldoende mate aanwezig. Waar blijven, eigen participatie en interactiviteit? Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid moet tegengegaan worden. Er zijn buiten de politiek genoeg burgers die modellen kunnen en willen aanreiken. Luister naar hen. Geef bovenal het goede voorbeeld, zodat bewustwording toeneemt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: