Directoraat Cultuur bestaat 41 jaar – De vlag wordt weer gehesen

Cultuur stimuleert educatie, economische ontwikkeling en bewustwording

Het Directoraat Cultuur bestaat zondag 15 augustus 41 jaar. In verband met Covid-19 zal slechts op bescheiden schaal bij deze dag worden stilgestaan. Reeds twee jaar wordt de vlag niet gehesen op het terrein aan de Grote Combeweg. Om dit in ere te herstellen heeft onderdirecteur Clifton Braam in samenspraak met directrice Roseline Daan, besloten dat op de jaardag van het Directoraat deze verplichte handeling, op heel plechtige manier met militair eerbetoon, zal worden hersteld. Het hijsen van de vlag is een nationaal symbool van vaderlandsliefde maar behelst ook een stuk culturele normen en waarden, aldus Braam, zo bericht het ministerie donderdagavond 12 augustus. 

Om het geheel goed vorm te geven heeft hij Edwien Gefferie gevraagd om als gewezen militair een aantal personen van het Directoraat de correcte protocollen aan te leren voor wat betreft het hijsen en neerhalen van de vlag. Daan geeft aan, dat respect voor de vlag en het zingen van het volkslied een eerste uiting is van vaderlandsliefde. Het toont dat je als burger houdt van je land. Met deze handeling wil het Directoraat een voorbeeld geven, dat het niet alleen blijft bij het zeggen van ‘I love Su’, maar dat zij in woord en daad staat achter deze woorden. 

Het Directoraat Cultuur is na een voorbereidingsperiode van enkele maanden gestart met het kunst- en cultuureducatieproject ‘Wi Na Wan’. De voorloper hierop is de publicatie van een cultuurblad waarvan reeds drie edities zijn uitgegeven. Het doel van dit project is volgens Daan van zeer groot belang voor de multiculturele samenleving. Met het project zal worden getracht het accent te leggen op het versterken van onder andere de identiteit, nationaliteit, het bewustzijn, zelfrespect, zelfvertrouwen, eenheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en natievorming. Zij stelt daarnaast dat er harder gewerkt moet worden aan de bewustwording van de economische kracht van de kunst- en cultuursector. 

Behalve het maandelijks cultuurblad wordt ook intensief gewerkt aan de productie van een gelijknamig televisieprogramma. Die wordt gemaakt in samenwerking met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Het programma beleeft komende zondag haar première op GovTV, waarna het ook wordt uitgezonden op de andere overheidsmediakanalen, zoals de STVS en Sranan TV. Om de twee weken zal er een nieuwe editie verschijnen en zal informatie worden verschaft over wat het beleid is dat is uitgestippeld voor de komende tijd. Maar ook gesprekken met onder andere cultuurdragers en – organisaties, kunstenaars, crafters, ontwerpers, schrijvers, dichters en musici.

Volgens Daan moet dit project ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van potentiele talenten, creativiteit, kwaliteiten, gedragshouding, kunst en cultuur als middel van bestaan. Cultuurondernemerschap en cultuurtoerisme zijn volgens Daan uitstekende manieren om inkomsten te genereren. Ze pleit ervoor dat deze sector door zowel de regering als het bedrijfsleven ondersteund wordt, om te komen tot een grotere diversificatie van inkomsten voor de staat met kleine ondernemers die niet zitten te wachten op een baan bij de overheid.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: