Directeur Sportzaken bespreekt uitdagingen topsportbeleid met Brunswijk

Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw van het Directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) heeft in een ontmoeting met vicepresident Ronnie Brunswijk enkele belangrijke zaken inzake de topsport besproken.

Hoewel het Instituut voor Nationale Sportselecties (INS) vanaf medio maart 2021 is heropgestart, wil het toch niet zo vlot lopen. Samen met het managementteam INS, onder leiding van Macy Slijngard, zijn deze pijnpunten in bijzijn van beleidsadviseur Valentino Nasa en Yves Vlijter en Martin Redjodikromo (INS) met de vicepresident besproken. 

Met de prestaties van Jaïr Tjon En Fa op de afgelopen Olympische Spelen van Tokio 2020, is het meer dan duidelijk dat het INS nog meer vorm moet krijgen om het topsportbeleid eindelijk te gaan ontwikkelen en uit te voeren. In dit kader is het Topsport Beleidsdocument aan Brunswijk overhandigd, waarin de contouren zijn vastgelegd om topsporters van dienst te kunnen zijn conform hun wensen en benodigdheden om topprestaties op wereldniveau te kunnen neerzetten. 

Hierin zijn onder andere de status van topsporters beschreven en het traject dat afgelegd moet worden om in aanmerking te komen voor specifieke ondersteuning van het INS.

Maar, er moeten nog meer zaken voor het INS worden geformaliseerd om efficiënte invulling te geven aan het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030. Het Surinaams sportsucces zal alleen kans van slagen hebben als iedereen en alle sportactoren zich ervan bewust zijn dat succesvolle sporters kunnen bijdragen aan de zo lang gekoesterde natievorming, eenheid en sociaaleconomische vooruitgang.

“Goede, eerlijke en hardwerkende topsporters zullen onze positieve voorbeeldfiguren moeten zijn, die ons denken en doen naar een hoger niveau tillen kunnen voor algemeen voorspoed en welzijn.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: