BBGO trekt aan de bel over online bankieren: Senioren burgers verliezen zelfstandigheid over hun geldzaken

Waar de samenleving niet gauw bij stilstaat is dat dat met online bankieren steeds meer senioren burgers in het land de zelfstandigheid over hun geldzaken kwijt zijn geraakt. Ze weten niet eens om te gaan met de computer of smartphone, laat staan daarop online te gaan om hun geldzaken te doen. In de praktijk blijft voor deze groep burgers niets anders dan een familielid of iemand anders uit hun directe omgeving te vragen ze daarbij te helpen, met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien. De goede gevallen niet nagesproken, maar bij de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) komen klachten binnen waarbij ouderen achteraf merken dat ze benadeeld zijn geworden door derden die ze geholpen hebben een online banktransactie te verrichten.

BBGO-voorzitter Renate Wouden zegt in gesprek met Dagblad Suriname, dat het online bankieren, dat steeds meer de overhand neemt in de samenleving, een totaal andere situatie voor senioren burgers heeft doen ontstaan. Een situatie waar ze machteloos tegenover staan en een extra psychologische druk op hen legt met negatieve effecten op de mentale gezondheid. 

Gepensioneerden en senioren burgers hebben het al moeilijk genoeg om in deze tijd van stijgende prijzen van alles en nog wat rond te komen met hun AOV en of pensioentje, en dan nog met een veranderde situatie te maken te krijgen die maakt dat ze feitelijk geen baas meer kunnen zijn over hun eigen geld.

Geen gehoor bij Bankiersvereniging

Volgens de BBGO-voorzitter heeft ze bij de Bankiersvereniging eerder hiervoor aandacht gevraagd en voorgesteld om speciaal voor deze groep cliënten een instructiefilmpje of programma te vervaardigen om ze wegwijs te maken in de wereld van online bankieren. Volgens Wouden was het antwoord van de vorige voorzitter van de Bankiersvereniging eenvoudig: Neen! Ze zegt erg teleurgesteld te zijn met de reactie doch begreep ook dat het geen zin had aan te dringen. Het was einde verhaal.

Maar ondertussen zitten de senioren burgers opgescheept met de situatie waar ze van derden afhankelijk zijn om enige transacties te doen. “Bij BBGO krijgen we regelmatig hartverscheurende relaas te horen van gepensioneerden die door hun “helpers” bedonderd worden. Het kan soms een buurjongen of buurmeisje zijn, een familielid, een kleinzoon of kleindochter of gewoon een bekende die vaker over de vloer komt.”

Volgens de BBGO-voorzitter zou je niet denken dat dit gebeurt en zeker niet als het om een familielid gaat, maar het is de praktijk van alledag waar de senioren burgers totaal machteloos tegenover staan. En meestal merkt de senioren burger het achteraf. Soms gaat het om relatief kleine bedragjes zoals een SRD 100 die extra van de ATM wordt gelicht, terwijl betrokkene om SRD 500 vroeg om te pinnen. En bij online overmakingen krijg je situaties waarbij de geheime pincodes geen geheim meer zijn en derden inzage hebben over hoeveel geld oma of opa op de bankrekening hebben. Zelf naar de bank gaan om met een cheque geld te lichten..? Dat bestaat toch niet meer! Dan maar zelf de taxi pakken en naar de ATM gaan, omdat de AOV of het pensioen reeds zijn gestort. Dat levert voor de senioren burgers vaker dan men denkt ook wat ongemak. Behalve dat het beeldscherm soms door de lichtval moeilijk te lezen is,  heb je pinautomaten die verschillen in volgorde van handelingen. Wouden legt uit dat je ATM’s hebt die eerst het geld afgeven, en daarna het pinpasje. Maar, je hebt ook ATM’s die eerst het pinpasje afgeven, en daarna het geld. Dit zorgt bij de ouderen voor verwarring, met als gevolg dat ze veelal hun pinpasje achterlaten denkende dat met de afgifte van het geld de handelingen klaar zijn. 

Senioren burgers worden juist ‘geexclusioneerd’

De BBGO-voorzitter hoopt dat de samenleving als geheel er even goed bij stilstaat wat de modernisering van het geldverkeer voor de groep van bijna 62.000 senioren burgers betekent. Wouden zegt absoluut niet tegen modernisering te zijn, maar vindt wel dat de samenleving, overheid, bankwezen en het bedrijfsleven iets moeten gaan bedenken opdat de senioren burgers niet uitgesloten worden om zelfstandig aan het financieel verkeer deel te kunnen nemen.

De regering praat over “financial inclusion” voor iedere Surinamer, maar men ziet over het hoofd dat de groep senioren burgers juist “geexclusioneerd” worden.

SS

error: Kopiëren mag niet!