Actie bushouders ordelijk verlopen: “Kwestie bustarieven op de agenda Regeringsraad”

De kwestie van de bustarieven staat woensdag 11 augustus op de agenda van de vergadering van de Regeringsraad. Deze mededeling kregen de bushouders aangesloten bij de VOSOV (Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer) dinsdag te horen van het Kabinet van de President bij monde van drs. Harunkoemar Hardien.

Circa 60 bushouders togen dinsdag vanuit het Onafhankelijkheidsplein in een vreedzame actie naar het Kabinet van de President om er een petitie aan te bieden aan het staatshoofd. Daarin vragen zij het staatshoofd om als tussentijdse oplossing voor de slepende bustarieven problematiek, de bustarieven van de huidige SRD 5 alvast te brengen naar SRD 7,50 met daar bovenop een bedrijfscompensatie conform een bepaald rekenmodel. Deze bedrijfscompensatie zou het verschil moeten dekken met het tarief van SRD 10,80 waar volgens berekeningen het reële tarief zou moeten komen te liggen. In de petitie, welke in  naam van president Chandrikapersad Santokhi in ontvangst werd genomen door Hardien, heeft de VOSOV haar voorstel uitgebreid toegelicht. Ook het voorstel om wetgeving te maken ter vaststelling van een calculatiemodel voor de berekening van tarieven voor het openbaar vervoer staat prominent opgenomen in de petitie.

Hardien deelde de VOSOV-bushouders namens de president mee, dat de kwestie van bustarieven woensdag op de agenda staat van de Regeringsraadsvergadering. Deze vergadering wordt door president Santokhi in hoogst eigen persoon geleid.

Voordat de petitie bij het Kabinet van de President werd overhandigd hebben de VOSOV-bushouders deze ook afgegeven aan Assembleevoorzitter Marinus Bee en het VHP-Assembleelid Cedric van Samson. De Assembleevoorzitter zei daarbij vooral goede nota te zullen nemen van het voorstel om wetgeving te maken ter regulering van het openbaar transport.

De protestactie van de VOSOV-bushouders verliep ordelijk. Voorzitter Suraj Sahadewal zegt aan Dagblad Suriname, dat op het laatste moment gekozen is om niet met de bussen naar het plein te trekken om het verkeer niet tot last te zijn. De opkomst van 60 bushouders vindt hij redelijk. De bushouders nemen vooralsnog een afwachtende houding aan. Geluiden als zouden de bushouders per dinsdag het tarief van SRD 7,50 zullen hanteren berusten volgens de VOSOV-voorzitter niet op waarheid. “We wachten af wat de regering gaat besluiten”, aldus Sahadewlal.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: