Ambassadeurs van VK, India en Canada bieden geloofsbrieven aan

Suriname maakt zich op voor het verder versterken van de relaties met Canada, India en het Verenigd Koninkrijk. De buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van deze landen hebben dinsdag 10 augustus hun geloofsbrieven overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi.

Zowel het staatshoofd als de diplomaten legden daarbij de nadruk op het verdiepen van de banden.  

Shankar Bala Chandran, residerend ambassadeur van India, sprak zijn waardering uit voor de lange historische band tussen Suriname en India. Hij wees daarbij ook op de meest recente samenwerkingen en de steun in onder meer de strijd tegen Covid-19. India is bereid verder invulling te geven aan de relatie door op verschillende gebieden klaar te staan. De diplomaat volgt ambassadeur Mahinder Singh Kanyal op die eerder dit jaar na bijkans drie jaren diplomatieke missie afscheid nam van Suriname.

Zowel ambassadeur Mark Kevin Berman (Canada) als Jane Caroline Miller (Verenigd Koninkrijk) zijn niet-residerend. Ambassadeur Berman benadrukte de voortdurende steun van Canada aan Suriname. Canada zal verder met Surinaamse maatschappelijke organisaties samenwerken op het gebied van gender gerelateerd geweld en klimaatverandering. Ook de handelsbetrekkingen tussen beide landen zijn ter sprake gekomen. Canada is bereid de handelsrelatie tussen de landen te versterken.

Net als de Canadese diplomaat onderstreepte ook ambassadeur Miller de samenwerkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Suriname op maatschappelijk vlak. Zij is de eerste vrouwelijke diplomatieke vertegenwoordiger van haar land voor Suriname. Ambassadeur Miller zal zich ook inzetten voor genderontwikkeling.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking liet ook zijn licht schijnen op de betrekkingen tussen Suriname, India, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Hij sprakt van vernieuwde relaties met wederzijdse voordelen voor de landen. Er zijn afspraken gemaakt voor ondersteuning op verschillende gebieden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: