Wordt gebruik coronapas ook in Suriname het nieuwe normaal…..?

Sharman (VHP): ‘We zullen een middenweg moeten vinden’

Verschillende EU-lidstaten zijn bezig met de invoering van zogenoemde coronapassen die vereist zouden worden bij een bezoek aan restaurants, cafés, musea, bioscopen en evenementen. Maar liefst 13 EU-lidstaten hebben inmiddels dergelijke maatregelen ingevoerd.

In Duitsland zou bondskanselier Angela Merkel zelfs zo ver willen gaan dat bij een bepaald niveau van besmettingen of ziekenhuisopnames, niet-gevaccineerden zelfs helemaal niet meer welkom zouden zijn in de horeca, op binnenevenementen of bij de kapper. Zo’n maatregel brengt echter verregaande beperkingen met zich mee in het dagelijkse leven.

Het argument is dat zo’n pasje nodig is omwille van de meer besmettelijke Delta-variant van Covid en het feit dat heel wat mensen nog steeds niet zijn gevaccineerd. Ook zouden gevaccineerden nog steeds de Delta-variant kunnen doorgeven, al is die mogelijkheid wel 50 procent lager dan voor niet-gevaccineerden. In uitzonderlijke gevallen zijn er echter ook mensen die niet gevaccineerd kunnen worden om medische redenen, maar hoe onfair het ook is voor hen, het zou nog veel onrechtvaardiger zijn om iedereen in het keurslijf van een pasjessamenleving te duwen.

Tot nu toe blijkt het vaccin goed te werken, en zo lang iedereen de kans heeft gehad om zich in te enten, zou er geen enkele reden moeten zijn om niet-gevaccineerden de toegang te gaan beperken tot allerlei events of hen te gaan belemmeren met allerlei verplichtingen.

Dit staat overigens los van de complexe discussie over verplichte vaccinering voor zorgpersoneel en in welke mate de overheid of werkgevers dit kunnen eisen. Een redelijke beperking zou dan wel weer kunnen zijn om reisbeperkingen op te blijven leggen aan landen met veel Covid, al is het maar om de niet-gevaccineerden te beschermen.  

Suriname

In Suriname wordt nog geen maatschappelijke discussie gevoerd over het wel of niet invoeren van een coronapas, waardoor alleen gevaccineerde personen toegang kunnen krijgen tot diverse diensten en niet-gevaccineerden daarvan worden uitgesloten. Voorzover bekend vragen vandaag de dag alleen horeca-ondernemers wel een vaccinatiebewijs aan bezoekers die gebruik willen maken van een terras. 

‘Het behoeft een goede maatschappelijke discussie’

In een reactie zegt het VHP-Assembleelid Dew Sharman tegenover Dagblad Suriname: “Dit is een van de discussies die door Covid is aangewakkerd in de wereld. Suriname zal hier ook niet aan voorbij kunnen gaan.”

“Maar, het behoeft een goede maatschappelijke discussie. Vanwege de verscheidenheid van de bevolking verwacht ik ook uiteenlopende standpunten. Toch zullen we een middenweg moeten vinden. Enerzijds zijn er de waarborging van de algemene gezondheid en bescherming van de bevolking en anderzijds het ‘classificeren’ en ‘onderscheiden van burgers met het risico dat mensen zich gediscrimineerd kunnen- en zullen voelen.”

Volgens Sharman “kan en mag de overheid, in het kader van beginselen van behoorlijk bestuur en ook zoals vastgelegd in de Grondwet, beperkingen opleggen aan de bevolking”. 

‘Niet bedoeld om mensen te discrimineren, maar te beschermen’

“Het niet hebben van een pasje is dus een beperking en mag vanwege eerder genoemde redenen ingevoerd worden. Overigens is dit niet nieuw. In de wereld bijvoorbeeld als we reizen moet je vrijwel in alle landen je gele koorts boekje tonen. In Suriname moeten bepaalde beroepsgroepen elk jaar een bewijs leveren van goede gezondheid en niet lijdend aan besmettelijke ziekten. Deze zaken zijn zeker niet bedoeld om mensen te discrimineren, doch om mensen te beschermen.”

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft, ondanks herhaald verzoek, niet gereageerd op het verzoek van Dagblad Suriname om zijn mening en visie te geven over de invoering van een coronapas, zoals in diverse landen het geval is.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: