Opkoopprijs rauwe melk verhoogd

Consumentenprijs MCP melk naar SRD 15 per liter

De consumentenprijs van MCP melk in de 1 liter plastieken verpakking (sachet) is per 12 juli bij beschikking verhoogd van SRD 12,50 naar SRD 15.

Voor sociaal behoeftigen zal de oude prijs van SRD 12,50 gedurende 3 maanden nog steeds gelden. Hiertoe zullen zij voorzien worden van een coupon ter waarde van SRD 2,50, waarmee zij melk tegen de oude prijs kunnen betrekken. De Melk Centrale Paramaribo N.V (MCP) zal deze subjectsusidie van SRD 2,50 per liter voor een hoeveelheid van circa 57.000 liter voor haar rekening nemen. Na drie maanden zal deze faciliteit geëvalueerd worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is belast met de aanwijzing van de groep sociaal behoeftigen, die hiervoor in aanmerking komen. Deze besluiten zijn vastgesteld in een beschikking van het ministerie van LVV gedateerd 4 augustus jongstleden.

Opkoopprijs rauwe melk

Per beschikking is ook besloten, dat de opkoopprijs van rauwe melk af-boerderij van SRD 8,50 naar SRD 10 per kilogram is bijgesteld. Ook de vereisten waaraan de melk moet voldoen worden expliciet genoemd zoals een vetgehalte van 25% van de droogrest, een soortelijk gewicht van minimaal 1.024 g/ml bij 27 graden Celsius, een vetvrij droogtest van minimaal 8,0 %, een vriespunt van maximaal -0,53 graden Celsius, geschiktheid voor de menselijke consumptie en die geen conserveermiddelen, kleurstoffen of schadelijke stoffen bevatten en waaraan niets toegevoegd of  onttrokken is.

Mede als gevolg van de koersontwikkelingen van de laatste maanden zijn de kosten voor de productie van rauwe melk drastisch gestegen. Hierdoor is de melkproductie ernstig in gevaar gekomen en kan de continuïteit hiervan niet gegarandeerd worden. Om te voorkomen dat de melkboeren hun melkkoeien voor de slacht aanbieden om een aanvaardbaar inkomen te verwerven, is aanpassing van de melkprijs dringend gewenst.

Om een optimale melkproductie te verkrijgen worden de koeien naast grasvoer ook met krachtvoer gevoerd. Door de huidige koersontwikkeling zijn de kosten voor geïmporteerd krachtvoer drastisch gestegen met 40%. Mede hierdoor was het noodzakelijk om de opkoopprijs van rauwe melk af-boerderij te verhogen.

Door de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk, zijn de kosten van verwerking van melk door de MCP eveneens hoger geworden. Mede door de koersontwikkelingen zijn alle geïmporteerde grondstoffen, inclusief vrachtkosten thans veel hoger geworden. Voorts is er sprake van verhoogde kosten van water, stroom, brandstof (diesel) en arbeidskosten. Derhalve is het noodzakelijk de consumentenprijs van volle melk in sachet geleverd door MCP te verhogen.

Boeren krijgen minder voor rauwe melk

Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Melkveehouders Bond, zegt desgevraagd aan Dagblad Suriname dat de verhoging van de opkoopprijs van rauwe melk per beschikking (zie onderaan) een goede zaak te vinden, doch zegt in een adem dat de praktijk uitwijst dat de melkboeren niet de prijs ontvangen voor hun melk zoals op papier per beschikking is vastgesteld. Het probleem is volgens hem, dat de MCP haar eigen leveringsvoorwaarden hanteert. Het heikel punt voor de melkboeren is altijd geweest, dat MCP een vetgehalte van 3,3 procent hanteert bij de opkoop van rauwe melk. Dus veel lager dat per beschikking is vastgesteld, en dus ook een veel lagere prijs uitbetaald krijgen door de MCP. De resultaten van de vetgehalte test krijgen de melkboeren veelal twee tot drie weken na levering te horen. De uitbetaling voor geleverde melk is meestal veel lager waarop ze hebben gerekend.

Het argument dat de MCP aanvoert is dat de geleverde melk een hoger vetgehalte heeft, en dus niet voldoet aan de eisen van MCP. Door deze situatie hebben heel veel boeren in de afgelopen jaren de melkveesector de rug toegekeerd. De melkboeren hebben dit probleem herhaalde malen onder de aandacht van opeenvolgende regeringen en ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij gebracht. “Maar ze schijnen machteloos te staan tegenover de MCP die nota bene een staatsbedrijf is”, zegt de voorzitter van de Melveehouders Bond.

MCP voor boeren opgericht

Ramlagan brengt in herinnering, dat de MCP indertijd is opgericht  ten behoeve van de melkveesector. Maar, in de praktijk is hun bedrijfsvoering niet gericht om de sector te ontwikkelen. De boeren staan in een te afhankelijke positie tegenover de MCP. De problematiek van het percentage van vetgehalte waar het inkomen van de boeren zoveel van afhankelijk is, zou transparanter gemaakt moeten worden, opdat de boeren dan ook gerichter aan verbeteringen kunnen werken. “Zoals het nu is horen we pas na twee tot drie weken dat de vetgehalte van ons geleverde rauwe melk niet voldoet aan de vereisten van MCP, en dus ook minder uitbetaald krijgen. En geen enkele instantie zegt ons hoe dat komt en welke verbeteringen wij kunnen aanbrengen in het proces”, aldus Ramlagan.

SS

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: